eNeM Hamburg F.U.R.T.

Furtoidný rozpis.

 ORGANIZÁTOR:

DÁTUM:

MIESTO:

ŠTART:

TRAŤ:

KATEGÓRIE:

ŠTARTOVNÉ:

CENY:

OBČERSTVENIE:

POZNÁMKA:

 :

:

:

 INFORMÁCIE:

 

CeNturion Moai.

od čil do furt

UpresneNia idividuálne rozpisy.

UpresneNia idividuálne rozpisy.

UpresneNia idividuálne rozpisy.

Bez kategórií. 

0 Sk

Bez cien.

Iba vlastné. 

Je možné bežať aj menej ako 42,195 km. 

Čas meria bežec, kontroluje ostatných.

Poradie podľa km, potom podľa času.

Trať 42,195 km je platná akcia SZM.

miro.krisko.šak viete čo.gmail.com,

mobil: 0902 744 319

KNIHA SZM.