OK verzus KO - 78 : 85

Nedeľa

Utorok

Sobota

Nedeľa

Utorok

Pondel.

Nedeľa

 

 

 

 

 

         

12/11

14/11

18/11

26/11

28/11

12/12

17/12

 

 

 

 

 

Pondel.

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Utorok

Sobota

Nedeľa

Streda

Streda

Sobota

16/10

17/10

18/10

19/10

20/10

20/10

23/10

28/10

28/10

01/11

08/11

11/11

Pondel.

Sobota

Utorok

Pondel.

Streda

Sobota

Nedeľa

Pondel.

Utorok

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

18/09

23/09

26/09

02/10

04/10

07/10

08/10

09/10

10/10

12/10

14/10

15/10

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Utorok

Štvrtok

Sobota

Pondel.

Utorok

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

31/08

02/09

03/09

05/09

07/09

09/09

11/09

12/09

14/09

15/09

16/09

17/09

Sobota

Nedeľa

Utorok

Utorok

Štvrtok

Sobota

Utorok

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Pondel.

Utorok

05/08

06/08

08/08

15/08

17/08

19/08

22/08

24/08

26/08

27/08

28/08

29/08

Nedeľa

Utorok

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Utorok

Streda

Sobota

Sobota

Nedeľa

Utorok

09/07

11/07

12/07

13/07

15/07

16/07

18/07

19/07

22/07

29/07

30/07

01/08

Štvrtok

Nedeľa

Utorok

Sobota

Utorok

Streda

Sobota

Nedeľa

Utorok

Streda

Štvrtok

Sobota

01/06

04/06

06/06

24/06

27/06

28/06

01/07

02/07

04/07

05/07

06/07

08/07

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Pondel.

Streda

Štvrtok

Sobota

Pondel.

Sobota

Nedeľa

Utorok

10/05

11/05

13/05

14/05

15/05

17/05

17/05

20/05

22/05

27/05

28/05

30/05

Utorok

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Pondel.

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Pondel.

Utorok

25/04

26/04

27/04

29/04

30/04

01/05

03/05

04/05

06/05

07/05

08/05

09/05

Pondel.

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Nedeľa

Pondel.

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Pondel.

10/04

11/04

12/04

13/04

14/04

16/04

17/04

19/04

20/04

22/04

23/04

24/04

Utorok

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa 

Pondel.

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

28/03

29/03

30/03

01/04

02/04

03/04

04/04

05/04

06/04

07/04

08/04

09/04

Nedeľa

Pondel.

Utorok 

Streda

Sobota

Nedeľa

Pondel.

Utorok

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

12/03

13/03

14/03

15/03

18/03

19/03

20/03

21/03

22/03

23/03

23/03

26/03

Sobota

Nedeľa

 Streda

Štvrtok

Nedeľa

Pondel.

Utorok 

Streda

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

Streda

18/02

19/02

22/02

23/02

26/02

27/02

28/02

01/03

02/03

04/03

05/03

08/03

Nedeľa

 Streda

Piatok

Sobota

Nedeľa

Sobota

Nedeľa

Utorok

Sobota

Sobota

Utorok

Štvrtok

 01/01

 04/01

06/01

07/01

08/01

14/01

15/01

17/01

04/02

11/02

14/02

16/02