O S V E D Č E N I E

O ZMERANÍ TRATE PRE SÚŤAŽ V BEHU NA CESTE

Trať: asfaltový chodník v lesoparku poloha: 135 m.n.m

Miesto: Sad Janka Kráľa, Bratislava

Dátum pretekov: 12. 3. 2011 (maratón)

Metóda merania: kalibrovaný cestovný bicykel (horský)

Zmeraná dĺžka – výpočet: úradná dĺžka trate - 1 okruh 1691 m

Dátum merania: 5. 3. 2011 

Čas merania: 14:20 hod. 

Teplota vzduchu pri meraní: 11°C 

Vlhkosť vzduchu pri meraní: 45%

Typ trate: okruhová (štart, cieľ na rovnakom mieste – v zmysle výsledkov merania) 

Kalibračná trať: dĺžka 500 m - asfaltový cyklistický chodník Košická – Prístavná ul. Bratislava

Vymeriavacia konštanta: 11 774 imp./km

Priebeh merania: štart   93 520 imp.

cieľ     13 430 imp.

------------------------

rozdiel 19 910 imp. 

Dĺžka 1 okruhu:    19 910 : 11,774 = 1691 m

Výpočet dĺžky trate pre maratón: 

24 okruhov 24 x 1691 = 40 584 m

zvyšok okruhu 1 611 m

-------------

Celkom 42 195 m

Štart maratónu odporúčame predsunúť od cieľa v smere behu o 80m (domerať pásmom). V prvom okruhu by bežci absolvovali 1 611m a potom by nasledovalo plných 24 okruhov do cieľa maratónu na vyznačenom mieste (priestor medzi múrikmi – začiatok asfaltu a koniec kockovej dlažby).

Meranie vykonali: Ing. Miroslav Helia, (merač tratí SAZ)

Heyrovského 8, 841 03 Bratislava

Ladislav Findl, (merač tratí SZM)

Plickova 12, 831 06 Bratislava

Podrobná mapa okruhu: TU 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ – meranie tratí

P 2011/ 01