6. Beh po trase Perly

Hamburgová multivýnimka.

POZÝVA:

  TERMÍN:

STATUS:

 

 

ŠTART:

MIESTO ŠTARTU:

TRAŤ:

SERVIS:

OBČERSTVENIE:

UPOZORNENIE:

ZICHER:

VÝSLEDKY:

 

 

 

PLATNOSŤ AKCIE:

Perla & Jarino

NEDEĽA - 9. 12. 2018 (veľmi zlé počasie, n. termín 26.12.2018)

Neformálne, nesúťažné stretnutie, s cieľom udržať kontinuitu Maratónu Perly Karpát. Určené pre užší okruh bežcov z okolia Trenčianskych Teplíc.

Maratón o 8,00 h.. Individuálny štart konzultovať s Jarinom.

Základná škola v Trenčianskych Tepliciach.

beží sa po certifikovanej trati Maratónu Perly Karpát.

Iba individuálny.

Iba vlastné. Niesť so sebou. Sprievodné vozidlo povolené.

Každý beží na vlastnú zodpovednosť.

konanie si overte ráno, na t.č. 0911763753 (Jarino).

Ide o nesúťažné stretnutie bez štartového poplatku, cien a vyhlasovania víťazov. Výsledky vydané budú. Kto v nich chce byť, musí nahlásiť vzdialenosť, ktorú odbehol a čas, ktorý si odmeral. Komu a ako to nahlási, bude oznámené na štarte.

Odbehnutie celej trasy MPK je platná akcia SZM iba vtedy, ak sa bežec bude nachádzať vo výsledkoch Behu po trase Perly.