1. KOLO

2. KOLO

3. KOLO 4. KOLO

ODPOVEDE

ODPOVEDE

ODPOVEDE

ODPOVEDE

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY VÝSLEDKY VÝSLEDKY

Milí priatelia maratónci!

V tomto období končím so spracovaním kompletných výsledkov košického maratónu od jeho vzniku dodnes, ktoré o nejaký čas pribudnú k doterajším výsledkom z rokov 1989-2010, uvedených na internetovej stránke MMM. 

Pri spracovávaní som zistil viaceré zaujímavé údaje o košickom maratóne, o ktoré by som sa s vami rád podelil formou kvízu. 

Po dohode s tajomníkom Maratónskeho klubu Košice Jánom Dvončom a majstrom eN uvediem od 28.2.2011, v štyri pondelky po sebe na tomto mieste 5 otázok o košickom maratóne, na ktoré je možné odpovedať výberom jednej z ponúkaných štyroch možností, z ktorých je iba jediná správna.

Víťazovi každého týždňa venuje Maratónsky klub vecné ceny, ktoré si bude môcť príležitostne prevziať (najneskôr pri prezentácii na MMM).

Celkový víťaz, ktorý z 20 otázok bude mať najviac správnych odpovedí, okrem dobrého pocitu a nehynúcej slávy, získa od Maratónskeho klubu právo bezplatného štartu na MMM 2011, prípadne inú cenu, pokiaľ už má štart grátis.

Na každú otázku budú ponúknuté 4 možné odpovede, z ktorých jedna je správna. 

Okrem piatich otázok bude každý týždeň uvedená ďalšia, doplňujúca otázka, kde sa treba odhadom čo najviac priblížiť správnej odpovedi.

Pri rovnosti správnych odpovedí na všetkých 20 otázok rozhodne o celkovom poradí súťažiacich doplňujúca otázka ( v prípade trvajúcej rovnosti i čas odpovede) z posledného kola. 

Odpovede zasielajte mailom na moju adresu

Čas na odpoveď budete mať do konca týždňa. t.j. vždy do najbližšej nedele do 24. hodiny. 

V súťaži Vám želám veľa úspechov a verím, že hľadanie správnych odpovedí, či už v pamäti, alebo v iných prameňoch, bude pre vás zaujímavé i poučné.

Marián Kalabus, 28. 2. 2011