KaleNdár 2021
2021 dd. edi. akcia miesto štát
20.02. So 10.  11. Kolárovský trojkráľový maratón Kolárovo SVK
05.06. So 9.  Majcichovský Maratón Majcichov SVK
29.05. So .  Mikulov maratón Mikulov CZ
03.10. Ne 96.  Medzinárodný maratón mieru Košice SVK