KaleNdár 2020

2020

dd.

edi.

akcia

miesto

štát

20.02.

So

10.

11. Kolárovský trojkráľový maratón

Kolárovo

SVK

01.01.

Pi

1.

Novoročný MŠ Hamburg

Žilina

SVK

13.03.

So

9.

Majcichovský maraton

Majcichov

SVK

03.10.

Ne

96.

Medzinárodný maratón mieru

Košice

SVK