KaleNdár 2019

2019

dd.

edi.

akcia

miesto

štát

14.09.

So

18.

Kladenský maraton

Kladno

CZE

23.02.

So

15.

Memoriál Františka Oheru

Ostrava-Třebovice

CZE

30.03.

So

18.

Jarní maraton

Unhoš

CZE

12.01.

So

15.

Memoriál Jaroslava Dubničky

Ostrava-Třebovice

CZE

05.01.

So

9.

Kolárovský trojkrážový maratón

Kolárovo

SVK