eNeM Hamburg 437/007 - Bojnice, 28. 2. 2017
  zdroj: Sami Sebe
  ŽENY
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Juríková Natália 74   SVK Prievidza      bezčasu 3,0
 2. Frajerka Guliara ??   SVK Prievidza      Bezčasu 0,6
  MUŽI
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Kriško Miroslav 57   SVK 42195.sk      5:06:23 42,2
 2. Dowell Reger 91     USA BC Prievidza    bezčasu 8,5
 2. Jurík Peter       SVK Prievidza      bezčasu 8,5
 4. Líška Janko ??     SVK Bez psíka!     bezčasu 1,1
 5. Dobšinský Guliar ??   SVK Ex ZŠ Dobš. PD   bezčasu 0,6

   Štart: 9:55
  Počasie: Štipka slnka, hŕba mrakov, konárlomný vietor.
  Teplota: 10:00 +10°C, 12:30 +12°C, 15:00 +12°C.
    Trať: BOHokruh suchý, padali konáre.