eNeM Hamburg eNeM 470/040 - PrieBoj, 9. 5. 2017
  zdroj: Sami Sebe
  ŽENY
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Lengylová Alena 56   SVK Prievidza      bezčasu 1,1w
  MUŽI
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Kriško Miroslav 57   SVK 42195.sk      4:44:08 42,2
 2. Ruttkay Allan 66    SVK BB PD        bezčasu 7,7  
 3. Opálený Ján ??     SVK Prievidza      bezčasu 4,4
 4. Opálený Pavel 65    SVK Bojnice       bezčasu 1,1
 5. Hrabaj Blažej 65    SVK Prievidza      bezčasu 0,1

   Štart: 13:20
  Počasie: Slnko slnkovalo, mrak mračil, vietor zimno vetril. 
  Teplota: 13:30 +11°C, 16:00 +10°C, 18:30 +7°C.
    Trať: Letokruh 11,5km suchý, ale plýýýn!!!
       BOHokruh 30,9km suchý, ale zzzima...