eNeM Hamburg eNeM 473/043 - Prievidza, 17. 5. 2017
  zdroj: Sami Sebe
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Kriško Miroslav 57   SVK 42195.sk      4:57:07 42,2
 2. Jurík Peter       SVK AK Baník Prievidza bezčasu 6,2
 2. Pekár Martin 79     SVK AK Baník Prievidza bezčasu 6,2
 4. Rybanský Roderik 74   SVK Kontrola      bezčasu 4,6
 -. Ištok Jozef 58     SVK AK BANPD (korčule) kontrol 17,0

   Štart: 13:25
  Počasie: Slnkóó! Vietor žiadnych, až málo chladivých smerov. 
  Teplota: 13:30 +24°C, 16:00 +25°C, 18:30 +22°C.
    Trať: Letokruh teplo-suchý.