eNeM Hamburg 491/061 - Bojnice, 26. 8. 2017
  zdroj: Sami Sebe
  ŽENY
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Kramáriková Marta 58  SVK Prievidza      bezčasu 3,3
 2. Bírová Petra 77     SVK Zapotôčky Prievidza bezčasu 1,1
  MUŽI
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Michalička František 64 SVK Žilina       3:50:07 42,2
 2. Kriško Miroslav 57   SVK 42195.sk      5:08:21 42,2
 3. Rybanský Roderik 74   SVK Bojnice       bezčasu 5,5
 4. Kramárik Jozef 59    SVK Prievidza      bezčasu 3,3
 4. Meszároš Ján 54     SVK Prievidza      bezčasu 3,3
 6. Opálený Pavel 65    SVK Bojnice       bezčasu 1,1

   Štart: 8:00, eN 8:10
  Počasie: Slnka veľa, oblaku málo, vietor nažhaveNý. 
  Teplota: 8:00 +19°C, 10:30 +30°C, 13:00 +33°C.
    Trať: BOHokruh suchý.