eNeM Hamburg 502/072 - Prievidza, 16. 10. 2017
  zdroj: Sami Sebe
##. meno ročník      štát klub         čas  km,m
 1. Kriško Miroslav 57   SVK 42195.sk      4:46:56 42,2
 2. Trn Viliam 53      SVK Prievidza      1:42:11 18,4
 3. Meszároš Ján 54     SVK Prievidza      bezčasu 13,0
 4. Opálený Ján ??     SVK Prievidza      bezčasu 12,3
 5. Rybanský Roderik 74   SVK Bojnice       bezčasu 10,0
 6. Ruttkay Allan 66    SVK BB PD        bezčasu 7,5
 7. Mladý Michal 51     SVK Úraz. chir. Bojnice bezčasu 0,8w
 -. Šorek Miroslav 62    SVK BajkSpaj Handlová  bezčasu 7,0c 

   Štart: 13:05
  Počasie: Jasná recidíva leta. Vietor abseNtér.
  Teplota: 13:00 +23°C, 15:45 +22°C, 18:30 +15°C.
    Trať: LETokruh suchý.