O5 Košicko-Furč. Hamburg 56/3 - Košice-Furča, 11.09.2018
   zdroj: O5 bežecký klub Furča-Košice
   ŽENY
##. meno ročník      štát klub        h:mm:ss km,m*
 1. Sepeši Aldona 87    SVK Cond. cl. Valaliky 4:14:27 42,2
 2. Bradovková Zuzana 77  SVK O5 BK Furča-Košice 5:19:06 42,2
 3. Repková Aďa 76     SVK O5 BK Furča-Košice 1:09:56 12,0
 4. Poliaková Olesia 76  SVK NeuvedeNý     0:54:00 8,6
 5. Antolová Beata 55   SVK NeuvedeNý     bezčasu 7,0nw*
 6. Pacholská Slavka 73  SVK NeuvedeNý     bezčasu ?.?
  MUŽI
##. meno ročník      štát klub        h:mm:ss km,m*
 1. Horváth František 66  SVK Condition club   4:14:27 42,2
 2. Bohuněk Zdeněk 60   SVK O5 BK Furča-Košice 4:14:28 42,2
 3. Simon Alexander 47   SVK DS Žilina     4:48:24 42,2
 4. Saksa Ján 48      SVK O5 BK Furča-Košice 1:42:38 15,0
 5. Mihok Martin 71    SVK NeuvedeNý     0:53:36 9,0*
 6. Revák Marek 83     SVK NeuvedeNý     bezčasu ?.?
  * štart neskôr,
  nw-nording walking

  Štart: 8:11.
  Teplota: 8:00 +6°C, 10:30 +12°C, 12:00 +19°C, 13:300 +21°C.
  Počasie: Vietor do 10 km/h, jasno.
  Trať: 2000 m úsek Furčianskeho maratónu. Asfalt suchý.