VÝSLEDKY 2021


01. 01. 2021 SVK Žilina         Novoročný MŠ Hamburg 10/1
01. 02. 2021 SVK Majcichov       CB Hamburg Kočiské
31. 12. 2020 WMR SVET          WMR 300+
27. 02. 2021 SVK Žilina         Vodné dielo Hamburg 11/1