24. 01. 2011 - Pondelok

 1819.

Na vine je Fasbuk! Keby neexistoval, eN by naň nebol býval lozil, nebol by sa dozvedel, že ktosi kohosi "vytočil , až nasral , kuva..." a nemusel by písať túto správu.


či je Vám terminus technicus Zenit, chlapčenským menom Nadhlavník, jasný. Zopakujme si to. 

Zenit je miesto nad rovinou pozorovateľa, cez ktoré prechádza kolmica z miesta pozorovateľa. Na kolmici, smerujúcej dole, sa nachádza Nadir, zaslobodna Podnožník

Zenit a Nadir sú pojmy z astronómie. Treba ešte zadefinovať Obzorník, zaslobodna Horizont, čo je kružnica, ležiaca v rovine pozorovateľa. Ten stojí presne na jej strede.

Ak sa hviezda nachádza v zenite, je vzhľadom k horizontu v najvyššom možnom bode. Posúvaním sa za zenit klesá. Ak horizont pretne, začína sa blížiť k Nadiru.

že Vám to  je už jasné. Môžeme sa posunúť o kúsok ďalej. 

či "Fasbukoví diskusanti", okrem prvého a úplne na konci tušia, kto vytočil Vladislava VL Lipovského. My

s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote. Musel to byť eN, lebo zenit, v súvislosti aj s VL, je v 1816-ke.

či sme v kompatibilite výkladu pojmu zenit s VL na jednej lodi, ale 

že zo štvoritého "Riťbergra" by mal VL viniť najviac sám seba. 

či si uvedomil, že pretekári za zenitom a veterán za zenitom nie je jedno a to isté.

Pretekár za zenitom je istota istá ako smrť. Nevyhneš ani neoklameš. Pretekárskej hviezde je súdené stúpať k zenitu, chvíľku tam pobudnúť a začať klesať. Je jedno, v akej vzdialenosti od pretekára sa to udeje. Postoj chvíľa, si tak krásna, na pretekársku hviezdu v zenite neplatí. 

Pretekár môže zažmúriť oči a namýšľať si, že jeho hviezda na zenite je. Môže nenávidieť a vyhrážať sa všetkým, ktorí oči a hubu nezatvoria. Môže sa obklopiť klakou, ktorá dobre vidí, že za zenitom je a už nikdy sa k nemu nevráti, napriek tomu ho falošným potleskom mätie. 

Nič nezabráni pretekárskej hviezde, aby neputovala, kam je jej súdené, teda za horizont.

Naopak, veterán za zenitom je holý nezmysel. Veteránsky horizont je totiž bod. Hlava veterána smeruje stále k hviezde. Tá je preto stále v zenite. Neklesá, chladne, kým úplne nezhasne. Ale nie za zenitom! 

Výkonnosť veterána sa posudzuje podľa veku. V každom okamihu žitia je najlepšia, lebo taký vek, aký práve má, nikdy pred tým nemal. 

Existujú vekové kalkulačky, ktoré roztiahno veteránsky bod na rovinu a určia relatívnu výšku hviezdy od horizontu. 

Nech počítame, ako počítame, veteránska VL hviezda pretekársky zenit zďaleka nedosahuje a sotva niekedy dosiahne.

Nie preto, že VL veteránsky zenit je nízky. S nízkym zenitom by neurval na ME veteránov placku. Príčina je v závratne vysokom pretekárskom zenit. Vekový nôž, čoby mladému veteránovi, mu zatiaľ ukrojuje z času skôr symbolicky, ako zásadne.

Keby sa chcel VL vrátiť na pretekársky zenit, rozbil by 1250 € bank Miša Holíka. Málokto je v tejto kauze väčší skeptik, ale aj málokto mu to praje viac, ako eN.

Ale prianie nesmie zatieNiť mozog a nesmie byť ani otcom  myšlieNky, že VL bude niekedy utekať maratón za 2:18:33. Tak vysoko sa nachádza jeho pretekársky zenit.

Existujú prípady, že VL rovesníci svoj zenit posúvajú. Nemusíme po ne chodiť ďaleko. Stačí ukázať prstom na 36-tu figúru SZM rebríka.

Daniel dao Orálek si dokázal aj vo veku 40 rokov zabehnúť mierečný PB a zenit posunúť mierne vyššie. Jeho mierečný potenciál v produktívnom veku bol ale na vyššej úrovni, ako 2:27:49. Bol podľa nás porovnateľný s pretekárskym zenitom VL.

Pred pár rokmi si Peter Bačík posúval svoj relatívny veteránsky zenit až tak, že prevýšil pretekársky, ktorý stanovil PB PB. Nekokceme, je to iba skratku od Personal Best Petra Bačíka.

Ako na bežiacom páse to isté už roky činí Evka Seidlová Prezidentková, Vilko Novák Svetobežný a minulú sezónu sa k nim pridal aj Šaňo Simon ŽilinskoDunajskoStredský. Prečo? Jednak, že sú vynikajúci veteráni, ale hlavne preto, že v produktívnom veku si nevytrepali pretekársky zenit tak "trestuhodne" vysoko, ako VL.

Keby chcel byť VL na svojom smeroplatnom pretekárskom zenite, musel by tento rok prsknúť maratón za 2:23:09, alebo mať 61 letokruhov a utekať o 14 sekúnd rýchlejšie minuloročného SB, teda za 2:49:57.

Prvý čas je trochu prisilná káva. Druhý pohodička, ale kde zohnať tie letokruhy...

či toto, trošku zdĺhavé vysvetľovanie, dostatočne ozrejmilo, prečo by eN bol rád sráčom a tlčhubom, ale zároveň sa obáva, že mu sánkou VL pohnúť nedokáže.

že VL smeruje prípravu k ČSOB BM. Vieme, že mu jarný termín vyhovuje. Vieme, že môže zabehnúť kus lepšie, ako vlaňajší SB. Neprekvapil by nás, keby bol najlepší SVK kus v Bratislave, ani miestom na pódium, keby lepší bežci Bratislavu nenašli. Ale že by sa vrátil na svoj pretekársky zenit???

čo v inkriminovanej vete je tak silné, aby dokázalo pohnúť žalúdkom dospelého chlapa, ktorý už roky sedí na mierečnom kolotoči. Netušíme, prečo chodí s bubnom na zajace a maľuje na steNu čertovsky veľké ulovky, keď do poľovačky je ďaleko. Zajace zo steNy môžu dovtedy poľahky zdupkať. Netušíme ani to, či sa roztočený VL nezastaví v polohe chrbtom k Nástenke. 

že ani v prípade, ak by sa VL nedajoné odvrátil, tak určite zeNith svetonázor meNiť nebudeme. Čo sme napísali, napísali sme. To platí. VL je pretekár za zenitom. Na tom sa nič zmeNiť nedá. Nie je to nadávka, posmešok, ani impertineNcia. Je to iba holý fakt.

s určitosťou povedať, že prispôsobovanie rétoriky k vytáčaniu kohokoľvek je Nástenke cudzie. Nemáme potrebu niekomu mastiť brucho a kŕmiť ho tým, čo chce počuť a čo je v príkrom protiklade s tým, čo si o veci skutočne myslíme.

aj to, že obdobie, odkedy VL poznáme, je obdobím permanentného, viac či menej úspešného návratu a neustálej snahy niekomu niečo dokazovať.

hnev býva dobrý sluha, ale zlý pán. Hodí sa iba na jednorázovú špinavú prácu. Pri dlhších zlyháva.

Príprava maratónca je dlhodobá záležitosť, ktorá vyžaduje rovnováhu duše a tela, alebo CHCEM a MÔŽEM. Bez takejto rovnováhy je cesta k dobrým výsledkom zarúbaná.

Čím starší pretekár, tým viac je limitované MÔŽEM. Jediný, nepriateľ tohto tvrdenia je Rudo Protinožný. Neuznáva ho s nezlomnosťou, ako iný fakt, že genetické predispozície limitujú výšku pretekárovho zenitu. Jeho posúvanie aj po päťdesiatke je podľa neho možné. V tom by sa s VL zhodli určite lepšie, ako v iných témach.

Dejiny sa opakujú. Ich premiéra je tragédia a repríza už iba komédia. To isté platí pre športový tréning. Vážne umenie sa robí v produktívnom veku. 

Športovanie veteránov je ľahký žáner. Ak ho nerobíme s nadhľadom, bez snahy brať sa až príliš vážne, lebo robíme veľké umenie, zabíjame vo veteránskom športe kvalitnú, veselú hru a degradujeme ho na nepodarenú komédiu a otravujeme ňou okolie, ale hlavne seba.

To musíme mať na zreteli, ak sa rozhodneme siahnuť po RRBéčku, teda Return Red Buttone.

Táto správa mala byť napísaná jedným dychom, dvomi prstami, za pár minút. A potom sme mali konečne odletieť do Dabaja. 

Splnili sme iba tie dva prsty. Tisícky nádychov a hodiny ťukania trvalo, kým sme vec, ktorá sa tvárila uväzneNá v útrobách mysle, ako jasná, preložily z eNčiny do ľudskej reči.

Ale na druhej strane sme Vás mohli zoznámilť so zeNith svetonázorom a to sa tiež počíta. Bez Fasbuku a vytočeNého VL, by sa nám určite do toho nechcelo.  

Penzión tam Na Zenite
Hodinový hotel vskutku
Po hodine Vypadnite!
Počuť a na trasu prudkú

vkročíte úzkym schodiskom
Späť sa nikdy nevrátite
Rozlúčka s veľkým ihriskom
Penziónu Na Zenite

Spiatočku nezaradíte
Bráni v tom turniket veku
Z Penziónu Na Zenite
Počuť iba radu Reku

obracajte ku nám šticu
Dovtedy kým nás vidíte
Je to dobré na chrbticu
Vie Penzión na Zenite

Do pamäti dobre vryte
Internetovú adresu
Penziónu Na Zenite
Aj mierečné číslo dresu

Vek je odmenou nie jarmo
Keď raz prepadnete sitom
Ubytujú Vás zadarmo
V Penziónoch za Zenitom