25. 06. 2011 - Sobota

1970

Keby sme museli povedať, čo nás najviac brzdí v dobiehaní Doby, druhí sú beletristí a Rudo Protinožný, s ktorým vedieme never eNding debaty, by bol meNovaný ako tretí vinník.

Tretí, druhí? Prvý je kto? Keby sme museli, ale my nemusíme. Ak bude viac času, pomeNujeme aj hlavného vinníka. Dnes času niet, lebo druhí a tretí sa spriahli dokopy a zhltli eN celú noc.

Viete koľko času zaberie písať beletristickú ikonu na tak zapeklitú tému, ako "kulim voci vod rana."? Ak viete, pridajte raz toľko. Vtedy bude odgúľaná iba polovica Rudových očí. A k tomu treba pripočítať rovnaký počet očí eN, ktoré gúľa na Rudovým gúľaním. Až potom budete mať presný údaj o časovej náročnosti písania beletristických ikon na témy zapeklité.

V ČSSR priestore sa podchvíľou a neúspešne hľadá riešenie Maďarskej, Rómskej, Židovskej otázky, otázky Česko Slovenských vzťahov, otázky sudetských Nemcov, otázky odluky cirkvi od štátu a onévie akých.

rudo reaguje:

24.6.2011 (04:18)

na otazku nie je riesenie, to si kde zobral

na otazku je odpoved a podla toho co ta odpoved zadefinuje ako ciel, podla toho sa hlada riesenie.

riesenie na otazku? kulim voci vod rana.v

Naše podozreNie prerastá v presvedčeNie. Rudo musí byť v úzkych, ak je odkázaný chytať sa maďarského skloňovania eN. 

Iné riešenie na OTÁZKU, „Načo je človeku atletika?" je formulácia fakt divná. Predložka "na" je tam na... Iné riešenie OTÁZKY..., malo byť.

Na otázku sa odpovedá, otázky sa riešia. A odpoveďou môže byť hneď riešenie. Na otázku, prečo Rudo začína reagovať v poslednom čase o kus divnejšie, ako sú divné jeho teórie, odpoveď nepoznáme a riešeNie nemáme. Veď nejde o život. Ide iba o fazuľky.

Ak Vám unikajú súvislosti a nie ste z debát Ruda s eN, pravdepodobne vedúcich do nikam, otrávení, odskočte si do Fazuľkovej sekcie.

Gúľanie očí nie je jediný prírastok. Pribudol Rudov mierečný Armagedon.

Viete koľko času zaberie písanie toľkých písmeniek do KNIHY? A viete, koľko času zaberie prevlákať tie kvantá z KNIHY do Fazuľkovej sekcie?

Ak viete, pridajte ... až potom budete mať presný údaj a pochopíte, že na story z 37. KM nám už Doba čas nenechala.

Váľať oči to je drina
Uchopíš lepšie v pľuvátku
slimáka A prstom zátku
z hrdla šumivého vína

vyberieš skôr ako oko
odkotúľaš Ak nevieš kam
Nocou zo včera do dneška
Guľal jedeN ako k***t

sto očí podliatych krvou
nechápavých urazených
jedovitých zaslepených
Nemihol však pri tom brvou

neobul si hnevu čižmy
aby opätoval útok
znaky neistoty sú to
K čomu brýzgať rôzne izmy

Stratégia eN je iná
Drží stopu v ktorú verí
Neosočil neuderil
Váľať oči to je drina