zľava: Peťu, Natálka, Romanka, Katka, Maťo, Juro, vylúčeNý z fotokamarátovania.

foto: CanoneN.

 Прогулка story

eNeM 352/004

Prievidza - LETokruh - 23. 1. 2016

Výsledky

Što takoe Pragulka? Dozaista sa na nás nenahneváte, ak triviálnej otázke veNujeme priestor žiadeN. Ale keby ste sa z titulu neschopnosti na otázku odpovedať predsa leN hnevali, ponúkame pomocnú otázku.

Peter Peťu Jurík (3:34:45 - 1./42,2km) pragulky na LETku nepraktizuje. Uteká ako k ohňu. 23-tí deň merusexnásteho roku mu pripravil o dôvod navyše. Hoci štartoval hoďku a pol po mládeNcovi

1. Peťu - eNeM352/004 - Prievidza, LETokruh, 23. 1. 2016  (split +7:23)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:25:34

0:50:33

1:15:24

1:40:53

2:06:41

2:32:25

2:59:28

3:27:59

3:40:33

25:34

24:59

24:51

25:28

25:48

25:44

27:03

28:31

12:34

5:07

5:00

4:58

5:06

5:10

5:09

5:25

5:42

5:44

1. eN - eNeM352/004 Prievidza, LETokruh, 23. 1. 2016 (split -18:20)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:51:40

1:42:33

2:34:19

3:26:10

4:15:00

5:02:31

5:48:36

6:35:43

6:56:14

51:40

50:53

51:46

51:51

48:51

47:31

46:05

47:07

20:31

10:20

10:11

10:21

10:22

9:46

9:30

9:13

9:25

9:21

Miro eN Kriškovi (6:56:14 - 2./42,2km), ktorý sa pragulke oddal celým telom a dušou, zostal zaskočený priam kosoštvorcovou kosou rovnako, ako zaskočeNý poldruha hodiny pred ním.

Peťu orlojová zaskočenosť po odbehnutí prvého kola je z orloja zjavná. ZaskočeNého mládeNca nehľadajte. Z fotokamarátovania bol býval bez milostiplnej amnestie vyškrtnutý. Že za čo? Za fotodokumeNtaristickú neokrôchanosť!

Romanka Juríková (bezčasu - 1./1,5km) príde nezištne zvýšiť kvórum eNeM na smeroplatné, ale fotodokumeNtarista ju nechá stáť na periférii záberu. Zaslúži si na orloji miesto tak ignorantská držka? Nezaslúži je správne.

Natálka Juríková (bezčasu - 1./1,5km) mrazivý eNeM poňala ako šofér. Priviezla víťaza, dala mu čas na mierečnú realizáciu, ktorý s Romankou venovali návšteve chrámov konzumu. Po "omši" prišla po skrehnutého mužíka. Chýbali mu tri kolá, počas ktorých dievčatá stihli jednokolovú pragulku.

To nie je príliš rýchle, zažartoval si na adresu kráčajúceho mládeNca

Martin Maťo Pekár (bezčasu - 3./24,6km). eN mu vysvetlil, že nechce týriť roztýreNé prieduchy, tak volí pragulku. Maťo dobehol na LETko s myšlienkou stredne dlhého tempového behu. Pol kola cupkal vedľa eN, potom sa rozbehol. Keď sa mu na radare zjavil Peťu, o ktorom dovtedy netušil, zrovnal svoj vektor s jeho a absolvoval s ním 15 kôl. Plánovaný objem splnil, tempovo zaostal, ale Peťu mu bol za spoločnosť vďačný.

K modrej tempografovej čiare treba podotknúť, že Peťu v mraze, v ktorom štartoval,  nebol presvedčený, že dá celý kus. Preto neutekal nábeh na začiatku, ale až po odbehnutí 27 kôl. JedeN mu ho presunul na začiatok, aby EXCEL čiaru rýchlo vygeNeroval. Na prepisovanie kopy vzorcov nebol čas. Preto je prvá päťka cca o minútu pomalšia, ako by bola s nábehom na začiatku.

Ale na fakte, že Peťu odbehol 46/3-tí kúsok, tvar čiary nič nemení. Kým začne kvitnúť tráva a vzduch bude plný alergénov, chce stihnúť čo najviac kúskov bez astmatickej brzdy.

Juro Šnirc (bezčasu - 4./6,1km) bol za svedka skoro posledných eN metrov. Cvaknutý bol pri hangároch, v jeho, ako i v eN poslednom kole. Čakalo ho ešte pár km do Cígľa, kým mládeNec kráčal posledných 500 metrov.

Nezainteresovaný si pomyslí, že odkráčať maratón je veget neskonalý. Ale verte zainteresovanému, že to až také jednoduché nie je. V prvom pláne je to neskonalá nuda. V druhom, na sedem hodín kráčania musia byť labky viac vykráčané, ako mal mládeNec. Končil so svalovicou na stehnách, ktorú pocítil v plnej sile, keď nasadol na bicyglík. Stehná ho bolia, ako v dorasteNeckej ére.

Ako sa postaví na uboleNé labky po krátkej noci, netuší. Z 804/4-tej akcie sa vytešuje velice. Ale keby bol býval vedel, že ho ponáhľanie sa v druhej polovici tak dramaticky došklbe, asi by sa vyprdol na Sub7h a počas pragulky viacej gule váľal.

Zapísal eN, 23. 1. 2016.