Fotón sekcia zľava: Peťu, Roďo, eN, ÁPé. Tmón sekcia zľava: Peťu, Jožo Zet, eN.

Hmlón sekcia zľava: Laco, eN. Kontrolná suma: Laco, eN, ambieNtné fotóny.

foto: CanoneN.

 Hmlón story

eNeM 354/006

Prievidza - SAMokruh - 28. 1. 2016

Výsledky

Automatický ÁPé Pilot je nahrubo tesaNý tvor, ktorému by mládeNec

Miro eN Kriško (4:42:25 - 1./42,2km) ani za svet nedovolil komunikovať čo i leN s Nástenkovou verejnosťou. So všetkými spätými tým dupľom! Ak by také čosi jeden pripustil,

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 2./20,1km) by si bol býval na svoju adresu na SAMokruhu vypočul z nevychovanej ÁPé huby, kompletnú kolekciu nadávok a vulgarizmov, aké boli kedy vyslovené, nedajoné vysloveNé. Že prečo? Kuknite na tempograf!

1. eN - eNeM354/006 Prievidza, LETokruh, 28. 1. 2016 (split +19:01)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:30:29

1:00:40

1:31:38

2:04:11

2:38:58

3:14:09

3:49:55

4:26:32

4:42:25

30:29

30:11

30:57

32:33

34:48

35:11

35:46

36:37

15:53

6:06

6:02

6:11

6:31

6:58

7:02

7:09

7:19

7:14

Príšernú kresbu a ešte príšernejší pozitívny split, má na svedomí Peťu a jeho dobrý úmysel, vyslobodiť mládeNca z papŕč komótneho utekania.

Do slúchadiel dostávame ÁPé morse bodky a čiarky, čoby technickú poznámku. Prekladáme a prekladáme predložiteľné a preložiteľné: Ty píp korunovaný! Cesty do Pekiel bývajú dláždeNé dobrými úmyslami! A ty na ne skáčeš, ako ryba na sopel!

neDopísal eN, 28. 1. 2016.

Už chápete, prečo ÁPé, ktorý sa vo svojom remesle vyzná, čo nepopierame, nemá k dispozícii priamy komunikačný kanál pre styk s verejnosťou? Keby ho mal, jeho verbálna neotesanosť by vošktorú story premeNila na onépustú píp šou. Preto kanál nemá.

Peťu sa pripojil k mládeNcovi pár kôl po štarte. Vzal ÁPéčkovi knipel a začal nenápadne zrýchľovať. ÁPé íšiel z igelitovej kože vyskočiť, jedeN protesty ďalej neposúval. Myslel, že Peťu zakrúži pár Sub0,5km kôl a odpúta sa z obežnej SAM dráhy.

Presne ako jedeN myslel, sa aj stalo. Akurát nie v kauze Peťu, ale v kauze

Roderik Roďo Rybanský (bezčasu - 6./5km). Prilietol, rýchle foto, lebo stáť dlho vo fotoateliéri z titulu boľavých krížov nechcel. Dal 5km a odlietol. A Peťu, k ÁPé zlosti, vytrvalo krúžil ďalej.

Keby mal mládeNec ambíciu, podopretú nabehaNými kilometrami, utekať eNeM354/006 rýchlejšie ako pomaly, tempového pokušiteľa by privítal. Ale januárových 210km dokáže podoprieť iba prudko komótnu ambíciu.

Prvé dve päťky nevyznievajú ako rýchle, ale ak vezmeme do úvahy podtrénovanosť Bodyslava, pomalé prvé kolá úvodnej päťky a po interveNcii, aj posledné kolá päťky druhej, cca 8km sa utekalo tempom Sub6min/km. To je tempo, ktoré je momeNtálne pre mládeNeca, kór na Hamburgu, trvalo neudržateľné, ergo tabulizované.

Peťu nakoniec odkrúžil na SAMokruhu 20km. Medzi rečou zauvažoval, že utekal maratón na LETku, na BOHovskom, na SAMokruhu ešte nie. Napraviť to, je úloha stála.

Do reči prišiel aj Peťu bežecký parťák, toho času pauzujúci

Jožo Zet Zlocha (bezčasu - 3./11,0km). LeN čo bol spomeNutý, objavil sa! Pokúša sa klusať, lebo sa mu začína povážlivo zbiehať ku*evsky pekný BMW Berlin Marathon kabátik. Päta furt bolí, výrastok iné robiť nevie. Ale už má termín na laser pod Hrad Matúša Čáka, tak snáď... A hneď si dohodli utekanie z práce, ako tomu bývalo, pokiaľ nebol výrastok vyrastený.

MládeNec sa blízkemu stretnutiu Joža Zet druha potešil. Peťu prestal diktovať s eN nekompatibilné tempo a mládeNec, po Peťu odchode tempo presunul ať do tempového suterénu. Nezodvihol ho ani

Laco eR Brezáni (bezčasu - 3./11,0km), ktorý vystriedal Joža Zet 30 kôl pred koncom eNeM.

Pár kôl pred koncom vysotila eN únava v ľavotočivej zákrute z asfaltu. Prešliapol do poľa!  Laco je otvoreNá hlava. Má vyštudovanú MatFyz! Je aj eNeM revízor. Vie, že prešľap spôsobuje pokles odstredivej sily, pri poklese rýchlosti utekania a je za to diskvalifikácia. eN to vie tiež, tak rýchlo vymyslel, že na vine sú hmlóny, to ako častice hmly.

LeNže hmlón nie je Boh, ktorý nemusí byť objaveNý, aby Laco uveril, že existuje aj bez dôkazu. Chcel hmlón vidieť na vlastné oči. Inak DQ!

MládeNec sa už lúčil s 806-tou akciou, lebo dokázať existeNciu hmlónu si netrúfal. Ale asi mu bola 806-ka súdeNá. Verný CanoneN existeNciu hmlónu pri fotokamarátovaní neodškriepiteľne dokázal.

ExisteNcia hmlónu dokázaná! 806-ta akcia smeroplatná. foto: CanoneN.

Laco videl a uveril. Nech je blahoslaveNý, lebo DQ-čko k veľkej radosti mládeNca stiahol. Dialóg Peťu - eN mal aj sekciu, v ktorej sa vyskytol

Jožo Vé Virčík (1:02:31 - 3./11,0km), ktorý sa nebývalo dlho na eNeM nevyskytol. Nevedeli prečo. JedeN predpokladal, že chodí do Bratislavy, kde mu ochorela mama. Nebol to zlý predpoklad, akurát ho bolo treba aktualizovať. Upgrade vykonal Laco. Kto iný? Jožo Vé je už "sirôtka". V pondelok 25. 1. bol mame na pohrebe. Potom odfrčal do Stověžatky na školenie. Z nej frčal na eNeM, ale mládeNca už nestihol. Preto nie je na orloji ani on, ani

Katka Virčíková (bezčasu - 1./6,8km), jediná, teda víťazná dáma. Ale vo výsledkoch byť musia, lebo Jožo Vé je Peter!

Zapísal eN, 28. 1. 2016.