Zľava hlava: Peťu & Natálka, Maťo, Jožo Vé & Katka, Jožo Zet, eŠeŠ, eN.

foto: CanoneN.

 1/4day story

eNeM 355/007

Prievidza - LETokruh - 30. 1. 2016

Výsledky

Miro eN Kriško (bezčasu - 6./2,2km) máva tiež svoje dni, v ktorých načisto vypadáva z role. Spúšťačom býva výhradne deficit spánku, o ktorý mládeNca okráda márnivá snaha, držať Nástenku v chode.

Nie inak tomu bolo počas eNeM355/007. Nočné dobiehanie Doby obralo mládeNca o ranný sluch. Nepočul budík a zaspal ako Sitniansky rytier. To ho otrávilo až tak, že uveril ospalému Bodyslavovi, o hoďku budeme čulejší. Hoďka neuplynula, cŕŕn, cŕŕn,

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 3./10,7km). Kde si čéče? Dám si pár kôl s

Natálkou (bezčasu - 1./10,7km) a frčíme preč. Príď, lebo

Štefan eŠeŠ Ševčík (6:00:00 - 1./42,2km+) uteká od 9h celý maratón.

Táto Peťu informácia otrávil mládeNca prudšie, ako Sitniansky rytier. eŠeŠ nemá stopky! Čas meria od buka do buka, ako Jano Šik súkno. Ak nejde o maratón, ide šak viete o čo. Ale tu o maratón šlo! Ťažko byť smeroplatne konzekveNtný a nebyť bigótne prísny. Pôjdem na tvár LET miesta, až keď to vybalansujem. A balansoval by do súdneho dňa, keby opäť Peťu cŕŕn, cŕŕn.

Čéče, dnes tam máš ľudí. Prišiel

Martin Maťo Pekár (bezčasu - 2./??,?km). Neviem koľko odbehol, lebo som odišiel skôr, ako on. Beží

Jožo Vé Virčík (0:59:56 - 3./10,7km). Tiež neviem koľko. Dá ti vedieť aj za Katku Virčíkovú (bezčasu - 2./7,6km). A nakoľko Jožo Vé je Peter, vedieť dal.

A čo eŠeŠ, vyzvedal u Peťu mládeNec. Dobehol už? Beží 6-hodinovku. Bude tam do 15:00 hod.. Priniesol si rybársku stoličku, odbehne pár kôl, posedí, popije, zobne niečo a uteká ďalej. Očividne si to užíva. A tŕň z päty mládeNca bol po tejto informácii hneď vytrhnutý!

JedeN vie, že eŠeŠ plánuje mermomocí utekať 16-ty X-hod beh v Nitre. eNeM na LETku mal za kognitívno behaviorálny tréning, ktorý si užíval s gurmánstvom mu vlastným.

Jožo Zet Zlocha (bezčasu - 5./6,0km) dobehol mládeNca, kráčajúceho na LETko, s cieľom zdokumeNtovať eŠeŠ 6hod beh. eN sa k Jožovi Zet pridal, dobehli spolu na LETku, odfotokamarátovali sa s eNeM spätým špecialistom na dlhé pobyty,

zľava: Neosirelá, Specialized & stolec, Jožo Zet, eŠeŠ špecialista na dlhé pobyty.

foto: CanoneN.

ktorý tam strávil 6 hodín života, so všetkým, čo k tomu patrí. Potom eN pridal s eŠeŠ a Jožom Zet 2,2km, aby mal právo figurovať na poslednej figúre v rezultátoch a šiel si po svojich. Nevie, koľko km eŠeŠ prebehol, ani aký čas mal, keď dobil mierečnú kótu. Ak sa eN s eŠeŠ stretne, zistí to, napriek vedomosti,  že o akciu šlo v poslednom rade.

LeN aby Historie nezapomněla, mládeNec dobiehal Dobu aj v noci zo soboty na nedeľu. A skončilo to ešte horšie, ako v sobotu. Na tvári eNeM356/008 miesta sa nevyskytol.

Jednou muchou zabil dva dni a dve akcie. V konečnom účtovaní mu isto budú chýbať. Čo stalo sa, sa stalo a už sa neodstane. Ale beží hlavne o to, že život ďalej beží.

Zapísal eN, 31. 1. 2016.