Zľava: zväčšeNý, zaslzeNý, Radka & Peťu, premočeNý, zatemneNý, podareNý.

foto: CanoneN.

 Selfista story

eNeM 356/008

Prievidza - LET+SAMokruh - 1. 2. 2016

Výsledky

Miro eN Kriško (4:44:34 - 1./42,2km)

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 3./1,5km).

Radka Juríková (bezčasu - 3./1,5km).

Jožo Vé Virčík (0:58:46 - 2./10,7km).

Katka Virčíková (bezčasu - 1./7,6km).

neZapísal eN, 1. 2. 2016.