Zľava: Peugeot, Peťu & Natálka, eN, Škoda, Jožo Vé & Katka, eN,

bicyglík, TéTé, Laco, eN. foto: CanoneN.

 Jaro story

eNeM 359/011

Prievidza - LETokruh - 6. 2. 2016

Výsledky

Jaro z čista jasna na LETku dokvitol, teda dokvitlo, dve-tri kolá pred koncom, aby spôsobilo rozruch v tanečnej sále.

1. eN - eNeM359/011 Prievidza, LETokruh, 6. 2. 2016 (split -10:02)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:11

1:07:29

1:41:13

2:13:47

2:45:53

3:17:10

3:48:47

4:19:11

4:31:57

34:11

33:18

33:44

32:34

32:06

31:17

31:37

30:24

12:46

6:50

6:40

6:45

6:31

6:25

6:15

6:19

6:05

5:49

Natálka Juríková (3:02:39 - 1./30,7km).

Virčíková Katka (bezčasu - 2./7,6km).

Miro eN Kriško (4:31:57 - 1./42,2km)

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 2./19,6km).

Jozef Jožo Vé Virčík (1:17:23 - 3./42,2km).

Tomáš TéTe Tran (bezčasu - 4./8,2km)

Laco eR Brezáni (bezčasu - 5./7,6km)

neDopísal eN, 6. 2. 2016.