Zľava: Katarínka, Natálka & Peťu, FeroMišo, eN, Vilo Té, Peťu, Jožo Vé, Juro, Maťo, Jožo Vé, Laco, Peťu, eN. foto: CanoneN.

 Spätica story

eNeM 363/015

Prievidza - LETokruh - 20. 2. 2016

Výsledky

Výkladový slovník: Spätica - osoba ženského pohlavia, prináležiaca k skupine všetkých spätých s eNeM. Maskulínum = spätec.

MládeNcovi sa dlhú dobu nedarilo zosmeroplatniť fotodokumeNtačne jednu späticu kométového typu.

Katarína Šatarová (bezčasu - 2./6,1km) vždy prelietla cez eNeM okruh a jej trajektória sa odklonila. eNeM363/015 bol iný. Keď prilietla, eN si pomyslel, ďalšie blízke stretnutie nefotodokumeNtovateľného druhu. Ale Katarínka po prvom okruhu zostala na orbite. To bol jav nový, ktorý nútil mládeNca k zamysleNiu. Kým dobehnem k CanoneNovi, odkloní sa. Bolo by divné, keby utekala tretie kolo. Šlo o chybné zamysleNie. V treťom kole kométa mládeNca predbehla presne na opačnej strane okruhu, ako je eNeM fotoateliér. Verbálny kontakt sa neuskutočnil, prehodnoteNie zamysleNia áno. Ak kométa uskutoční štvrtý oblet, uchopím CanoneNa a dobehnem ju! A tak sa stalo. Komótny dobehol bystronohú Katarínku tak, že utekal v protismere. Má pod širákom.

Dobehol, cvakol, nainštaloval na orloj a preklasifikoval si ju na druhú späticu kométového typu. Tou prvou je Petra Bírová a prvý spätec kométového typu je Pavel Rýchlonožka Opálený.

Katarínka Šatarová na orbite LETokruhu. foto: CanoneN.

Ak raz mládeNec vyrastie z nuzáckych liet, tak Hamburgového proroka,

Františka FeroMiša Michaličku (3:34:02 - 1./42,2km), obdaruje aj proti jeho vôli časo-kolomerným prístrojom s pamäťou lepšou, ako má jedeN. V FM tempografových čiarach, ktoré sú vraždeNé pred narodeNím, je ukrytá múdrosť, ktorú by mohli čerpať budúce, ale i súčasné geNerácie zberačov.

Jozef Jožo Vé Virčík  (4:17:41 - 3./42,2km) taký prístroj vlastní. Jeho tempograf je na skle pár sekúnd po vyklopeNí medzičasov z mailu.

Zhodou priam neuveriteľných okolností vlastní taký prístroj, aj keď už bez nabíjačky, aj nuzák

Miro eN Kriško (4:32:33 - 4./42,2km). Preto interupcie ich tempografov nebývajú na programe dňa, teda noci, kedy prichádzajú na svet. Kukajte na ich zjednoteNie.

3. Jožo Vé - eNeM363/015 Prievidza, LETokruh, 20. 2. 2016  (split +12:29)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:29:09

0:57:03

1:26:04

1:55:32

2:27:44

2:59:51

3:32:27

4:04:20

4:17:41

29:09

27:54

29:01

29:28

32:12

32:07

32:36

31:53

13:21

5:50

5:35

5:48

5:54

6:26

6:25

6:31

6:23

6:05

4. eN - eNeM363/015 Prievidza, LETokruh, 20. 2. 2016 (split -2:30)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:32:25

1:05:22

1:37:33

2:10:27

2:42:37

3:14:43

3:47:19

4:19:12

4:32:33

32:25

32:57

32:12

32:53

32:11

32:06

32:36

31:53

13:21

6:29

6:35

6:26

6:35

6:26

6:25

6:31

6:23

6:05

Ak považujete konvergeNciu modrej a červeNej čiary za dôkaz, že jedeN je na*ovno učiteľ, lebo jeho učeNík neprispôsobil jazdu stavu a povahe vnútorného prostredia, vošli ste do slepej myšlieNkovej uličky. Pomôžeme Vám z nej vycúvať. Vec sa má úplne inak, ako sa na prvý pohľad zdá. Tŕňom v päte Joža Vé bol

Viliam Vilo Trn (2:01:34 - 5./21,5km). SZM-ák, utekajúci ostatný, 72-hý mierečný kúsok, 13. novembra 2004. Bezmála päť rokov pred prvým kúskom Joža Vé. Vilo opustil LETko po 21,5 km, za stavu 72 : 76 pre Joža. Nechal ho pokračovať za 77-mou akciou s trójskym koňom, ktorý zostal ukrytý v Jožovej druhej, uponáhľanej päťke, ale aj celej jazde s Vilom, ktorý číhal nal 1/2M Sub2.

Podiel viny na konvergeNcii tempografových čiar má aj mládeNec. Vilo s Jožom ho dobehli práve v momeNte, keď zvrtol koníka do protismeru, aby "dobehol" šudy Katarínku. Joža, ktorý sa k mládeNcovi chcel pridať už vtedy, spiatočníctvo fotodokumeNtaristu tak zaskočilo, že radšej pokračoval v trvalo neudržateľnom tempe s Vilom, aby druhú polovicu s eN už príliš nevychutnával.

Vilova účasť na eNeM nie je náhoda. Boľavé nohy, ktoré ho vyhnali z mierečného kolotoča, už spolupracujú. V dohľadnej dobe by mohol a asi aj chcel posunúť zberačské číslo bližšie k najkrajšej zberačskej méte, ktorou je bez debaty prvá STOvka maratónov. "Kluk je to urostlý, proč by ne"?

Druhú kauzu tempovej nekombatility dvoch s eNeM spätých, ukazuje druhý tempograf, ktorý mohol byť divergeNtno-konvergeNtný, keby eN nebol nuzák a zakúpil FeroMišovi pamätača medzičasov.-

Peter Peťu Jurík (4:17:41 - 3./42,2km) si ho zakúpil, preto vidíme, ako hlboko ho zatlačil pokus, ťahať za prsty Hamburgového proroka. Prvú dvacku, samozrejme plu-mínus, lebo FeroMišo štartoval o kolo a nábeh skôr, mali rovnakú. Peťu prvý pochopil, že tempo Sub3:20 zabije oboch a výrazne spomalil. Pár kôl utekal v trojke s Jožom Vé a eN. Spomalil aj FeroMišo, ale nie až tak brutálne. O koľko, to Vám nenamaľujeme, lebo mládeNec nie a nie zbohatnúť.

2. Peťu - eNeM363/015 Prievidza, LETokruh, 20. 2. 2016  (split +10:02)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:24:27

0:48:54

1:13:33

1:38:26

2:04:38

2:35:56

3:01:00

3:26:37

3:37:55

24:27

24:27

24:39

24:53

26:12

31:18

25:05

25:37

11:18

4:53

4:53

4:56

4:59

5:14

6:16

5:01

5:07

5:09

1. FeroMišo - eNeM363/015 Prievidza, LETokruh, 20. 2. 2016 (split -?:??)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:24:27

0:48:54

1:13:33

1:38:26

2:04:38

2:35:56

3:01:00

3:26:37

3:34:02

24:27

24:27

24:39

24:53

26:12

31:18

25:05

25:37

11:18

4:53

4:53

4:56

4:59

5:14

6:16

5:01

5:07

5:09

Peťu upravil tempo dosť zavčasu, aby sa v závere k nemu priblížil, ale príliš neskoro, aby dokázal dobehnúť vzniknutú stratu. Mierečné príhody a skúseNosti mládeNca by takéto povstanie z popola nafleku vylúčli, nebyť okolnosti, ktorej sa teraz veNovať nebude.

Štyri mierečné postavičky vo výsledkoch eNeM sú skôr výnimka, ako pravidlo. Päť postavičiek je doslova unikátny počet.

Natália Natálka Juríková (4:13:57 - 1./42,2km) má na svedomí, že bolo nás päť. Stále si nie je istá, či zvládne mierečnú Požoň, tak si to skúša nanečisto na LETku. Nemáme k dispozícii jej medzičasy, ale 30km letela na Sub4. Trikrát predbehla mládeNca o kus príkrejším tempom, aké mal on. V závere ju pribrzdilo vnútro, ale tretí eNeM kúsok si vziať nedala.

Utekať Hamburg a "ozajstný" maratón sú dve rozdielne veci. Hamburg nedokáže človeka nabudiť tak, ako ozajstný ruch. MládeNec Bratislavu zatiaľ nemá v cestovnej mape. Keby mal, Natálka by bola na zozname vážnych súperov, na ktorých by si dal majzla. eNeM bilancia  0 : 3 je nevalná.

Martin Maťo Pekár (bezčasu - 6./17km) dokvitol na LETko s nejasným motívom, ktorého kontúry zostali pre eN nečitateľné. Aj ho vystríhal, že cieľ tréningu musí byť jasný, snaha splniť ho mocnejšia, ako u Maťa. Zahltiť sa prvým úsekom, ktorý cieľ rozbúra, je najlepší spôsob, ako sa naučiť preteky prekopávať.

Juraj Ďuri Chrenko (bezčasu - 7./7,8km) mal cieľ jasný a k prekvapeNiu mládeNca ho splnil. Prihlasujem sa na maratóny, kde som doposiaľ nebol (Ostrava), ale nebehám. To musím zmeniť. Dnes si dám päť kôl. A dal.

Laco Brezáni (bezčasu - 8./3,2km) je slušný človek, živiaci sa prácou aj v sobotu. Na LETku sa zjavil, keď vbiehali Maťo, Jožo Vé a eN do posledého kola. Odbehol, skupinové foto, kým sa jedeN ogabal, stihol s Maťom odbehnúť ešte druhé. Menej ako myslel, viacej ako nič.

Zapísal eN, 20-21. 2. 2016.