Zľava: Juro, eN, Pavel, Laco, Juro, eN. Foro: Samo Spúšť CanoneN.

 DileMa story

eNeM 396/048

Bojnice - BOHokruh - 10. 9. 2016

Výsledky

Miro eN Kriško (5:06:18 - 1./42,2km) vie o nadprodukcii sádla svoje. Žiaľ z vlastnej skúseNosti. Preto s problémami hľadal názorové styčné body s hypotézou, ktorú po utekaní na BOHokruhu deklamoval

Juro Mihálik (5:06:18 - 1./42,2km). Komótne maratóny má za kladivo na sádlo, podozreNie z nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie odmieta s rovnakou neústupčivosťou, ako kamarátšaft s nadváhou.

Jurova hrdinská obrana názorovej méty dohnala mládeNca k ústupu. Juro nemá nadváhu! Má iba lepšie znejúcu podvýšku.

To podstatné je, že aj navzdory väčšej, či meNšej podvýške, je možné byť zapáleNým zberačom. Christian Hottas, Šaňoprezident, alebo aj mládeNec to názorne dokazujú.

2. Juro - eNeM396/048 Bojnice - BOHokruh, 10. 9. 2016  (split +16:38)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:32:22

1:05:02

1:37:56

2:16:11

2:55:57

3:36:11

4:16:11

4:50:52

5:06:18

32:22

32:39

32:54

38:16

39:46

40:14

39:59

34:42

15:26

6:28

6:32

6:35

7:39

7:57

8:03

8:00

6:56

7:02

1. eN - eNeM395/047 Bojnice - BOHokruh, 7. 9. 2016  (split -0:57)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:33:11

1:07:30

1:41:37

2:16:52

2:53:47

3:28:57

4:03:53

4:35:43

4:49:01

33:11

34:18

34:08

35:14

36:55

35:10

34:56

31:50

13:18

6:38

6:52

6:50

7:03

7:23

7:02

6:59

6:22

6:03

 

Nedopísal eN, 10. 9. 2016.