zľava: Maťo, eN, Peťu, eN, Laco, Roďo, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť

 DéeReR story

eNeM 402/054

Prievidza - LETokruh - 22. 9. 2016

Výsledky

Miro eN Kriško (5:04:53 - 1./42,2km) nemôže pri geNerovaní názvu story používať vety celé. DéeReR story by sa plným titulom meNovala Dilatačno ReteNčno Resorpčná story. Kto už by niečo tak dlhé bral do úst, nedajoné do huby, keď má plnú hlavu nadmieru dlhého utekania?

1. eN - eNeM402/054 Prievidza, BOHokruh, 22. 9. 2016 (split +0:56)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:32:33

1:08:28

1:45:38

2:23:28

3:02:27

3:40:52

4:16:49

4:50:32

5:04:53

32:33

35:55

37:10

37:50

38:59

38:25

35:58

33:43

14:21

6:31

7:11

7:26

7:34

7:48

7:41

7:12

6:45

6:32

.

Nedopísal eN, 22. 9. 2016.