zľava: Janči Zet, eN, Braňo eL, eN, PéWé, eN, Janči eM, eN, Janči eM, Roďo, eN, Janči eM, Dáška, PéWé, eN, Maťo, PéWé, Evka eN, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť

 QuanteNcomp story

eNeM 412/064

Prievidza - LETokruh - 5. 11. 2016

Výsledky

Z titulu písmeNkovej spriezneNosti, by sa dal podtitul QuanteNcomp haniť, že bol vygeNerovaný na mládeNcov obraz. Nehaňte podtitul môj, klebetárski posmievači! Nebol.

Kvantové počítacie stroje, kór dišputa s nimi skrz Qubity, je mládeNcovi o kus vzdialeNejšia, ako Grasbrunn, eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis München, östlich von München, ktorú jej Botschafter,

Peter PéWé Wolaschka (3:42:46 - 1./42,2km) zastupoval na summite eNeM412/064.

Miro eN Kriško (4:25:09 - 2./42,2km) má vďaka PéWé ambasádorovi širšie nie leN furt sa rozširujúce tráviace dutiny, ale hlavne furt sa zužujúce intelektuálne obzory. Budúcnosť patrí alumíniu a okrem toho studenej jadrovej fúzii, kvantovým počítačom, robotike, zaručenému príjmu, sociológii a snáď aj k zrušeniu štátov a  politikov.

1. Peter Wé - eNeM412/064 Prievidza, LETokruh, 5. 11. 2016 (split +8:22)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:25:44

0:50:58

1:16:00

1:41:25

2:06:49

2:33:18

3:00:19

3:29:25

3:42:21

25:44

25:14

25:02

25:25

25:24

26:29

27:01

29:06

12:56

5:09

5:03

5:00

5:05

5:05

5:18

5:24

5:49

5:54

2. eN - eNeM412/064 Prievidza, LETokruh, 5. 11. 2016 (split -1:18)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:31:57

1:03:19

1:35:02

2:06:14

2:38:29

3:10:05

3:42:17

4:12:05

4:25:09

31:57

31:23

31:42

31:12

32:15

31:36

32:11

29:48

13:04

6:23

6:17

6:20

6:14

6:27

6:19

6:26

5:58

5:57

Nedopísal eN, 5. 11. 2016.