zľava: Juro Ó, Katarínka, Juro Š, eN, Roďo, SeN, Evka, eN, Janči Ó, eN, Laco, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť

 Nóta story

eNeM 414/066

Prievidza - LET/SAMokruh - 10. 11. 2016

Výsledky

Velice nestíhame zapisovať mládeNca príhody a skúsenosti. Ale k nóte, ktorú

Miro eN Kriško (4:39:20 - 1./42,2km) prevzal na SAMokruhu v rámci eNeM414/066, sa určite vrátime, lebo také sám od seba nevymyslí...

1. eN - eNeM414/066 Prievidza, LET/SAMokruh, 10. 11. 2016 (split -10:57)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:43

1:09:05

1:43:24

2:17:54

2:50:54

3:22:41

3:56:51

4:26:55

4:39:20

34:43

34:22

34:19

34:30

33:00

31:47

34:10

30:05

12:25

6:57

6:52

6:52

6:54

6:36

6:21

6:50

6:01

5:39

Nedopísal eN, 10. 11. 2016.