zľava: Roman, eN, Filip, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť

 Rozpočet story

eNeM 420/072

Prievidza - LETokruh - 25. 11. 2016

Výsledky

Včerajšie robeNie ramieN poznačilo mládeNca do takej miery, že zostal celkom vyvedeNý z miery. Mieridlá nezvládli Sub5. Bolo to takto.

1. eN - eNeM420/072 Prievidza, LETkruh, 25. 11. 2016 (split -0:25)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:02

1:11:53

1:48:12

2:24:42

3:01:05

3:38:28

4:16:28

4:51:22

5:05:12

36:02

35:51

36:19

36:30

36:23

37:23

37:59

34:55

13:50

7:12

7:10

7:16

7:18

7:17

7:29

7:36

6:59

6:18

Miro eN Kriško (5:05:12 - 2./42,2km) dokvitol na tvár anoncovaného eNeM miesta, ergo BOHokruh, včas. Prikapčávajúc si bicyglík o strom, lebo húštiny sú buď vyklčované, alebo lístia prosté, začul, že ahoj. Keď pozrel, kto to hovorí, neveril vlastným očiam.

Roman Standa Tománek (3:17:45 - 1./42,2km)! Holé labky, batôžtek v ruke. Ale kam sním? Maskovacia vegetácia v prdeli! Beznádej hľadania ukončil mládeNec, Nefúka, poďme na LETko. Tam máš auto pri trati. To není špatný nápad, prijal ponuku Standa. Lepší, jak po těch kořenech.

Presun, foto, štart! Roman ako k ohňu, mládeNec komótne. Bodyslav sa mu odmietol rozbehnúť, tak netlačil na pílu a čakal, kým sa to zlepší. A ono sa to nezlepšilo.

Roman sa pred štartom píďil, či je zazmluvneNý tretí do partie. Nemněj péči, někto se nachomejtně. A ono sa neNachomejtnol. Na LETku bola tlačeNica, ako v Hospodě na mýtince. Keby sa tam nevyskytol

Filip Súkeník (bezčasu - 3./1,5km), mládeNec by musel volať Vilovi Té, ktorý bol býval kedysi povedal, ak nebudeš mať dosť ľudí, smelo volaj.

Filip, ktorý má desať eNeM účastí v sezóne 2014, si možno neuvedomil, aký veľký tŕň vytrhol z eN päty. Šlo o smeroplatnosť ČSSR akcií. Blbec počtár SZM by ich nechal prepadnúť, lebo vraj klamať sa nesmie.

Romanovi urobil škrt cez zberačský rozpočet rozkopaný Bôrik. Do Žiliny chodieval rád a rovnako rád by chodil na ŽH aj na Vodné dielo. Ale to by ho tam musel rovnako rád robievať tatíček Šaňoprezident.

K naplneniu Romanovho rozpočtu chýba jediná akcia. 180/20-ta mal byť CyS maratón, ale nebude. Stretávka konškolákov, 16. decembra v Brně, urobila škrt aj skrz Vodné dielo. eNeM Romanovi v plneNí plánu rád pomôže. Na eNeM eveNt, na ktorý príde Roman, je už prihláseNý Vilo Trn. Chce s ním dať reč o kamarátovi zo Slavičína, ktorého možno Roman pozná.

So zberačským rozpočtom mládeNca je to kus zložitejšie. 870/70-ta akcia je vítaná, ale veľa nerieši. K splneNiu skôr túžby, ako plánu, chýba mládeNcovi 150% z Romanovho plánu 2016. A to je klada, ktorú je ťažko vysloviť, nie s nespolupracujúcim Bodyslavom odbehnúť.

Zapísal eN, 25. 11. 2016.