zľava: Cagi, DášeNka, eN, Maťo, Peťu s dievčatami, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť

 Ani ani story

eNeM 428/080

Prievidza - LET/SAM - 24. 12. 2016

Výsledky

Bez všetkých spätých by mládeNec behať mohol. Mohol by robiť čiarky kamkoľvek, okrem rebríka SZM. Maratóny bez všetkých spätých by boli nesmeroplatné.

Miro eN Kriško (5:06:10 - 1./42,2km) teda so všetkými spätými behať musí. Ale nesmie behať vedľa nich! A ak, jedine posledných 7 km. Ak uteká prvú polovicu leN o štipku rýchlejšie, ako mu diktuje automatický pilot, odskáče si to tak, ako znázorňuje tempograf.

1. eN - eNeM428/080 Prievidza, LETkruh, 24. 12. 2016 (split +10:57)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:42

1:10:41

1:45:18

2:19:44

2:58:05

3:38:55

4:18:36

4:52:44

5:06:10

35:42

34:59

34:37

34:26

38:21

40:50

39:42

34:07

13:26

7:08

7:00

6:55

6:53

7:40

8:10

7:56

6:49

6:07

nedopísal eN, 24. 12. 2016.