zľava: Peťa, Cagi,Roďo,eN, Maťo, eN, AleNka. foto: CanoneN Samo Spúšť

 Sil bez sil story

eNeM 430/082

Bojnice - BOHokruh - 31. 12. 2016

Výsledky

Klamať sa nesmie, ale komparácia výsledkov eNeM429/eNeM430 klame.

1. eN - eNeM430/082 Bojnice, BOHkruh, 31. 12. 2016 (split -3:25)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:46

1:09:03

1:43:02

2:15:37

2:50:01

3:24:44

3:59:25

4:29:45

4:43:00

34:46

34:17

33:59

32:35

34:24

34:43

34:41

30:20

13:15

6:57

6:51

6:48

6:31

6:53

6:57

6:56

6:04

6:02

Miro eN Kriško (4:43:00 - 1./42,2km) si eNeM429 užíval, tešil sa zo slniečka, všetko sa mu páčilo a tak. Edíciu eNeM430 dal o 46 sekúnd rýchlejšie, ale narobil ako hovädo! Všetko mu liezlo na nervy, všetko ho bolelo, páčilo sa mu nič a tak. Silvester mládeNca nachytal bez síl.

nedopísal eN, 31. 12. 2016.