zľava: Maťo, Ďuri, eN, Braňo, Roďo, eN, Dáša, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Úklid story

eNeM 431/001

Prievidza - LETokruh - 1. 1. 2017

Výsledky

Ako na Nový rok, tak po celý rok. Ak to platí, tak s Pánom Oným. Nie, že by sa

Miro eN Kriško (5:03:20 - 1./42,2km) obával, že nebude vládať až do mierečného konca, z titulu fyzického. Obavy má zo skratu v búdke. Že zmäkne, zmiluje sa nad zvieratkom a vypriahne ho z káry, plnej ani nie tak bolestí, ako utekackej nepohody. Šak kukajte na to!

1. eN - eNeM431/001 Prievidza, LETkruh, 1. 1. 2017 (split -12:00)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:38:38

1:15:33

1:52:44

2:29:41

3:04:39

3:40:33

4:17:30

4:50:25

5:03:20

38:38

36:55

37:11

36:57

34:58

35:54

36:58

32:54

12:55

7:44

7:23

7:26

7:23

7:00

7:11

7:24

6:35

5:53

Päť hodín! V mládeNcovom kolektíve je to echt neobľúbeNá persóna! A minimálne ešte rok bude.

nedopísal eN, 2. 1. 2017.