zľava: Roman, eN, Feri, eN, Maťo, teN, čo zabudol na fotokamarátovanie!

foto: CanoneN Samo Spúšť.

SkleRo story

eNeM 435/005

Prievidza - LETokruh - 18. 2. 2017

Výsledky

Roman Standa Tománek (3:14:34 - 1./42,2km) nerád vydodáva časy do geNerátora tempografu. Nie preto, že chce čosi tutlať. To sa nedá. Organizátor prísnym okom, Roman ešte prísnejším dozerajú, aby bolo smeroplatnosti učineNé zadosť. Príčina je iná. Romanovi sa moc nežiada medializovať pravidelné spomalenie v ôsmej päťke.

A škoda preškóda, časy vzala vóda, teď tam roste rozmarín.

2. eN - eNeM435/005 Prievidza, LETkruh, 18. 2. 2017 (split -10:28)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:33:07

1:07:29

1:43:44

2:19:54

2:56:03

3:28:32

4:00:48

4:32:53

4:45:31

33:07

34:22

36:15

36:10

36:10

32:29

32:16

32:05

12:38

6:37

6:52

7:15

7:14

7:14

6:30

6:27

6:25

5:45

Miro eN Kriško (4:45:31 - 2./42,2km) svoje medzičasy vydodáva rád, aj keď čím ďalej, tým meNej medializovateľné.

Nedopísal eN, 18. 2. 2017.