zľava: eŠeŠ, eN, Peťu, Pavel, Roďo, Cagi, eN, Evka, Roďo, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

eNeŠeŠ-Vé>eNŽet story

eNeM 446/016

Bojnice - BOHokruh - 21. 3. 2017

Výsledky

Nerovnica v podtitule nie je až tak prudko tajuplná, ako sa tvári. Keď nahradíme skratky slovami, vznikne zmysluplná veta: Nádej

Štefana eŠeŠ Ševčíka (bezčasu - 4./3,3km) je aj bez Viery väčšia, ako Nádej Žiadna. Tejto vete rozumie minimálne

Miro eN Kriško (4:47:18 - 1./42,2km), ktorý ju vymyslel. 

1. eN - eNeM446/016 Bojnice, BOHkruh, 21. 3. 2017 (split -8:25)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:30

1:10:10

1:44:56

2:19:57

2:55:35

3:29:28

4:04:06

4:34:16

4:47:18

34:30

35:40

34:46

35:01

35:37

33:54

34:38

30:10

13:02

6:54

7:08

6:57

7:00

7:07

6:47

6:56

6:02

5:56

Dokázal by ju ozrejmiť každému, pre koho zostáva tajuplnou. Ale to by nesmel trpieť časopriestorovou nedostatočnosťou.

Nezapísal eN, 21. 3. 2017.