zľava: Roďo, eN, Pavel, eŠeŠ, Peťu, eN, Maťo, eN, miniPavel, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Na prd Leč story

eNeM 447/017

Bojnice/Prievidza - BOH/SAMokruh - 22. 3. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (5:06:43 - 1./42,2km) musel kdesi urobiť fatálnu chybu, lebo v rámci eNeM447/017, sa mu darilo vôbec. 

1. eN - eNeM447/017 Boj/PD, BOH/SAMkruh, 22. 3. 2017 (split +13:36)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:21

1:09:17

1:44:24

2:18:45

2:54:17

3:33:54

4:16:15

4:51:31

5:06:43

35:21

33:56

35:08

34:21

35:32

39:37

42:21

35:16

15:12

7:04

6:47

7:02

6:52

7:06

7:55

8:28

7:03

6:55

.

Nezapísal eN, 22. 3. 2017.