zľava: Peťu, eN, TéTé, Roďo, eN, Juro, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

PRD trvá story

eNeM 448/018

Bojnice/Prievidza - BOH/SAMokruh - 23. 3. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (5:09:55 - 1./42,2km) obľubuje prevlákanie sa medzi eNeM okruhmi, zo všetkého najmeNej, najviac. Napriek tomu sa mu PRD, to ako trojhláskový kód eN planéty, za výdatnej podpory lobistky Tmy, úspešne kýbluje do BOH utekacieho itinerára.

To je krajšia tvár PDRu. Tú mrzkejšiu namaľoval tempograf. 

1. eN - eNeM448/018 Boj/PD, BOH/SAMkruh, 22. 3. 2017 (split +2:37)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:38:32

1:15:38

1:49:49

2:25:14

3:03:33

3:41:54

4:20:14

4:55:42

5:09:55

38:32

37:06

34:11

35:25

38:18

38:21

38:20

35:28

14:13

7:42

7:25

6:50

7:05

7:40

7:40

7:40

7:06

6:29

Zvieratko Nessie hlávku dvíha, ale tak hlboko pod hladinou optimálneho tempa, že nadýchnutie sa je vylúčeNé. Na prd fazónka, ergo hypoxia zvieratka, trvá.

Nezapísal eN, 23. 3. 2017.