Pátrači zľava: Maťo, Roďo, eN, Natálka&Peťu, Janči, Jožo I., Pavel, újdeNý.

NájdeNí zľava: Peťu, eN, Pavel, Katka&Jožo Vé, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Pátrači story

eNeM 457/027

Bojnice - BOHokruh - 11. 4. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (4:49:07 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM457/027 Bojnice, BOHkruh, 11. 4. 2017 (split -6:29)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:31:52

1:07:14

1:43:15

2:19:56

2:55:34

3:30:53

4:06:10

4:36:59

4:49:07

31:52

35:22

36:01

36:41

35:38

35:19

35:17

30:49

12:08

6:22

7:04

7:12

7:20

7:08

7:04

7:03

6:10

5:32

Nezapísal eN, 11. 4. 2017.