Zľava: Janči eM, eN, Roďo, eN, Peťu, Juro Ó, eN.  foto: CanoneN Samo Spúšť.

Dromedár story

eNeM 469/039

Prievidza - LETokruh - 4. 5. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (4:47:30 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM469/039 Prievidza, LETkruh, 4. 5. 2017 (split -6:45)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:01

1:11:52

1:47:05

2:19:58

2:54:48

3:30:18

4:05:39

4:35:42

4:47:30

36:01

35:51

35:13

32:53

34:50

35:30

35:21

30:03

11:48

7:12

7:10

7:03

6:35

6:58

7:06

7:04

6:01

5:23

netají fakt, že

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 2./9,2km) je momeNtálne kľúčová postava v zozname všetkých spätých s eNeM. Ale fakt, že chlapíka v jeansoch má v zuboch mládeNcov automatický pilot, si necháva radšej pre seba.

Vidíte zrýchleNie vo štvrtej sekcii tempografu, ktoré zmeNilo Nessie na dromedára? Ak myslíte, že je za tým chlapík v jeansoch, myslíte, ergo ste na správnej stope. Ale nie, že Vás napadne, vyzvoniť mu to!

Nedopísal eN, 4. 5. 2017.