Zľava: Bicyglík, Peťu, eN, Janči Zet, eN, TéTé, eN, Alltty, Cagi, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Nervy story

eNeM 472/042

Prievidza - LETokruh - 15. 5. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (4:57:47 - 1./42,2km) zúri, ak niekto zahlási, akým tempom uteká. Na chronometri eNergetics sleduje jedinú cifru, počet kôl. Naučil sa na chronometer nazerať tak, že celkový čas behu, ani čas kola, mu do búdky nevlezie. Dokonca, ani v cieli na čas nekukne. Až doma, keď medzičasy láduje do tempografového stroja.

1. eN - eNeM472/042 Prievidza, LETkruh, 15. 5. 2017 (split -4:51)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:19

1:11:18

1:46:10

2:22:41

3:01:13

3:39:33

4:13:09

4:44:30

4:57:47

35:19

35:59

34:52

36:31

38:32

38:20

33:36

31:21

13:17

7:04

7:12

6:58

7:18

7:42

7:40

6:43

6:16

6:03

Šesť kôl pred koncom mládeNec zúril. Nazeral na chronometer tak živo, že zmerčil čas 3:59:46. Abstraktným mysleNím dospel k priemernému kolu za 10 minút, čo bola v eNeM472/042 praxi hrubo neistá istota.

Keď ho po druhom zrýchleNom, z posledných piatich kôl, prekotilo, že sa v treťom vliekol ako s hnojom a v posledných dvoch príliš neožil, pri nahrávaní do tempografového stroja si nebol istý, či Bodyslava udrží na letovej hladine Sub5. Udržal, ale boli to nervy. 

Nedopísal eN, 15. 5. 2017.