Zľava: Bicyglík, Maťo, eN, Peťu, eN, Jožo I., eN, Roďo, eN, And the Winner is...?

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Winner story

eNeM 473/043

Prievidza - LETokruh - 17. 5. 2017

Výsledky

Jožo I. Ištok (bezčasu - kontrola/17km), výskytom na LETku prekvapil sám seba do takej miery, že uvedeNú dávku odjazdil v civilných a nie korčuliarskych handičkách. To zeleNé "I." v jeho meNe nie je íčko, ale rímska jednotka. Preto je logické, že z množstva korčuliarov, krúžiacich na LETku, čo sa týka rýchlosti, bol jednotka. LeNže prieser!

Miro eN Kriško (4:57:07 - 1./42,2km), po ukončeNí nie z vlastnej vôle tempovo divne dávkovaného opusu,

1. eN - eNeM473/043 Prievidza, LETkruh, 17. 5. 2017 (split -7:19)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:49

1:12:06

1:47:31

2:23:36

3:02:10

3:39:16

4:14:59

4:45:19

4:57:07

34:49

37:17

35:25

36:05

38:33

37:06

35:44

30:20

11:48

6:58

7:27

7:05

7:13

7:43

7:25

7:09

6:04

5:22

odfotokamarátoval rýchlejšieho korčuliara, ako Jožo I.. ZmeNiť meNo na Jožo II.? Kravina, ako voda v koši! Jožo I. značí Jožo prvý. To je raz a navždy nezmeNiteľná skutočnosť. Neznámy chlapík jazdil rýchlejšie, ale and the Winner is JOŽO I., lebo jazdil na najväčších kolieskach.

Nedopísal eN, 17. 5. 2017.