Zľava: J&Martula Ká, Roman, eN, Juro, eN, Jožko Ká, eN, Janči eM, eN, Laco, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Ribs story

eNeM 475/045

Bojnice - BOHokruh - 4. 6. 2017

Výsledky

Radovať sa z cudzieho, nedajoné zo svojho nešťastia, sa nevypláca.

Miro eN Kriško (6:29:57 - 2./42,2km) by sa určite nebol býval náhlil, aby bol bez sklzu na tvári eNeM475/045 miesta,

2. eN - eNeM475/045 Bojnice, BOHkruh, 4. 6. 2017 (split +27:06)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:58

1:12:50

2:00:27

2:50:18

3:40:24

4:31:46

5:22:19

6:09:55

6:29:57

36:58

35:51

47:37

49:52

50:06

51:22

50:32

47:37

20:02

7:24

7:10

9:31

9:58

10:01

10:16

10:06

9:31

9:07

nebyť avizovanej návštevy zo Slavičína.

Roman Standa Tománek (3:18:36 - 1./42,2km) chcel utekať v sobotu, ale mládeNec naletel sobotistom. Vyhandloval za utekaciu v sobotu, 11 hodinovú aktivačnú šichtu. Či to teN má v búdke všetko v poriadku?!

Roman teda prijal ponuku na nedeľu. Jeho návrh, štart o siedmej hodine rannej, eNeM organizačný výbor jednohlasne schválil. Kto tušil, že sa z aktivačnej šichty a z Finále Ligy majstrov, mládeNec vráti k polnoci.

Krátko spal, preto vstávanie prokrastinoval na poslednú možnú chvíľu, aby stíhal. Keď v zhone vykladal bicyglík z jaskyne, zachytil šnúrkou ADIDaoSKY o pedál a hodil na schodisku papuláka.

Navzdory záťaži štyroch litrov tekutín v batohu, impakt po dopade hlavohrude do linolea nevznikol. Nevýrazné lupnutie v hrudnom koši, mládeNca potešilo. Mal ho sa napraveNie nepasujúcich stavcov hrudnej chrbtovej kosti, ktoré vysielali boľavé signály do tej časti hlavohrude, na ktorú zahučal.

Desať kôl bol presvedčeNý o správnosti autoanamnézy a tešil sa z vlastného nešťastia. Potom ho hlavohruď rozbolela tak, že už neurobil ani jediný utekací krok.

Opustiť BOHokruh nemohol. Roman nemal dielo hotové. Preto kráčal a komparoval aktuálnu nepohodu s databázou prežitých bolestí skrz celé žitie. Netrvalo dlho, našiel zhodu.

Pri páde mu luplo rebro v mieste, kde mu druhda luplo na MUMe. Čakajú ho minimálne tri týždne problémov pri ležaní, kašľaní, kýchaní, smrkaní, kadeNí... Najhoršie na tom je, že aj pri utekaní!  Trest za tešeNie sa z vlastného nešťastia.

Nedopísal eN, 4. 6. 2017.