Zľava: Allan, AleNka, Maťo, Peťu, Jožo Zet, Ďuri, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

eSCé OUT story

eNeM 476/046

Prievidza - KETokruh - 6. 6. 2017

Výsledky

eSCé OUT (neutekal - 0./0,0km). A roduverný eSKá AUT detto. Ale  roduverný nemohol byť aut, tak aspoň kráčal. Nechcel mariť snahu o reinkarnáciu dvoch s eNeM spätých. Ústredný reinkarnátor,

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 3./1,0km), ktorému výdatne pomáha

Martina Maťo Pekár (bezčasu - 3./1,0km), pôsobia na dve médiá, ktoré sekli s behom.

Jožo Zet Zlocha a Juraj Ďuri Chrenko (bezčasu - 5./0,2km) sa na zadné zatiaľ nestavajú. Odmenou, ak reinkarnáciu zvládnu, im bude výlet na jesenno-polmierečnú Malorku. 

Miro eN Kriško (7:01:19 - 1./42,2kmw) drží palce ako reinkarnátorom, tak reinkarnovaným. V duchu ich stíska "vší silou". Mimo ducha leN toľko, koľko mu dovolí velice boľavé rebierko.

1. eN - eNeM476/046 Prievidza, LETkruh, 1. 6. 2017 (split 0:00)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:50:02

1:39:39

2:29:05

3:19:35

4:10:07

5:00:18

5:50:48

6:40:25

7:01:19

50:02

49:38

49:26

50:30

50:31

50:11

50:30

49:37

20:54

10:00

9:56

9:53

10:06

10:06

10:02

10:06

9:55

9:31

Celý kurz mohol iba kráčať. Preto pribehnuvší chlapci dali symbolické dávky. Až tak, aby kráčali popri mládeNcovi, zas s eNeM spätí nie sú. Na Malorke im načim utekať, nie kráčať.

Alena AleNka Lengyelová (bezčasu - 1./6,1kmw) Malorku neplánuje, tak bez škrupulí popri mládeNcovi kráčala, až kým ju nevyhnalo škaredo sa mračiace nebo. Keby vedela, že z toho bude stĺpček na hranici merateľnosti, dokrúžila by aj zostávajúcich šesť kôl.

Allan Ruttkay (bezčasu - 2./7,6km) na LETko, alebo BOHovský, doteraz pribiehal. Na tvár eNeM476 miesta prišiel na motore. Odbehol päť kôl a na motore odfrčal. Isto si lámal hlavu, prečo mládeNec celý čas kráča.

MládeNec by radšej utekal, ale rebierko nedovolí. Pôvodne nechcel ani kráčať. To mu zas nedovolil reinkarnačný program. Keď kráčať musel, tak chcel. 927-mu akciu má čoby bolestné. 

Čo bolí, raz prebolí, by bola dobrá bodka za eSCé OUT story, keby si mládeNec nebol býval zabudol na pracku prikapčať eNergeticsa.

Skaut si vie poradiť vždy a všade. eSKá AUT riešil, ako smeroplatne merať čas a hlavne, rátať kolá. MládeNcov mobil je blbec, ktorý nemá pamäť na medičasy kôl. Pomohol verný fotokamarát CanoneN. Jeho exif si pamätá na všetko, bodka všetko. Kukajte klikať.

Zapísal eN, 6. 6. 2017.