18. 06. 2017 Nedeľa

4178.

Toto majú byť otvoreNé dvere k téme?!

Ak nestačí, táto ikona je čitateľnejšia.

Čitateľnejšia? Odpadnem. Otrasne nečitateľný miš maš!

Myš máš KamieNko môj, prejdi po ikone a si v téme.