Zľava: Maťo, eN. MUDr. eMeM, Janko eL, Katarínka, Šurdík, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Čačaná story

eNeM 482/052

Bojnice - BOHokruh - 13. 7. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (4:58:19 - 1./42,2km).

1. eN - eNeM482/052 Bojnice, BOHkruh, 13. 7. 2017 (split +0:40)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:45

1:09:28

1:49:44

2:20:50

3:01:27

3:32:40

4:14:28

4:45:15

4:58:19

36:45

32:42

40:17

31:06

40:36

31:13

41:48

30:47

13:04

7:21

6:32

8:03

6:13

8:07

6:15

8:22

6:09

5:57

.

Nezapísal eN, 13. 7. 2017.