Zľava: Bicyglík, Ďuri, eN, Janči, eN, Laco na mobile, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Mobil story

eNeM 484/054

Prievidza - LETokruh - 16. 7. 2017

Výsledky

Keby ľudstvo nebolo bývalo vynašlo mobilný telefón, mal by mládeNec

Miro eN Kriško (4:58:29 - 1./42,2km) v rezultátoch eNeM484/054

1. eN - eNeM484/054 Prievidza, LETkruh, 16. 7. 2017 (split -20:08)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:41:24

1:20:49

1:58:12

2:31:54

3:06:03

3:41:55

4:13:46

4:46:15

4:58:29

41:24

39:25

37:23

33:42

34:09

35:52

31:51

32:29

12:14

8:17

7:53

7:29

6:44

6:50

7:10

6:22

6:30

5:34

svedka prvých, stredných aj posledných metrov.

LeNže ľudstvo nie je žiadeN malý blbec. Má pod čapicou. Mobil vynašlo, rezultáty sú svedka posledných metrov prosté.

Laco Brezáni (bezčasu - 2./9,8km), poteNciálny svedok posledných eNeM484 metrov, bol z LETokruhu načisto odkloneNý mobilom. Tri kolá pred mierečnou lehotou! Zostalo po ňom bežné dielo, 10km dlhé.

OdkloneNie Laca narušilo tempografový nohopis mládeNca. Ako osirelý vygeNeroval bezmála o tri minúty pomalšie kolo. Vzdychal počas neho, ako keby utekal. V predposlednom kole sa teda vrátil na letovú hladinu, v ktorej sa pohyboval s Lacom (6min/km) a v poslednom ešte zrýchlil.   

Nedopísal eN, 16. 7. 2017.