Predskanské hlavy zľava zhora: Jožo I., Peťu, Martula, Ďury, TéTé, Laco.

Skokani zľava: Peťu, eN, Jožko Ká, Laco, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Hŕstková story

eNeM 486/056

Bojnice - BOHokruh - 8. 8. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (5:08:02 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM486/056 Bojnice, BOHkruh, 8. 8. 2017 (split +6:36)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:36:13

1:13:00

1:50:25

2:28:40

3:07:53

3:46:30

4:23:35

4:55:31

5:08:02

36:13

36:47

37:25

38:15

39:13

38:37

37:05

31:56

12:31

7:15

7:21

7:29

7:39

7:51

7:43

7:25

6:23

5:42

 

Nezapísal eN, 8. 8. 2017.