zľav: Pavel, Laco, FeroMišo, Peťu&Natálka, porazeN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Keby2 story

eNeM 487/057

Bojnice - BOHokruh - 17. 8. 2017

Výsledky

Keby jakýska eNeM aboneNt tvrdil, že priplával na BOHokruh proti prúdu rieky Nitry a fotodokumeNtačne to dokladoval, povieme, Prečo nie?

IdeNtickú reakciu by spôsobil informáciou, že priplával po prúde. Ak by sme niečo riešili, tak, biznis, alebo economy class? V cestovaní na eN planétu nemáme v posledných rokoch dostatočný prehľad.

V díle Ondřeje Sekory, navzdory polstoročiu po skone, však prehľad máme. FotodokumeNtačne bezprizorná informácia, že FerdoMraveNec nevelí mraveNisku, ale úľu so Včielkou Majou a Vilkom, by sa nám zdala vylúčeNá, keby to

1. FeroMišo - eNeM488/058 Bojnice, BOHkruh, 17. 8. 2017 (split +17:16)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:25:01

0:49:57

1:14:55

1:40:02

2:06:22

2:35:11

3:05:29

3:36:19

3:48:11

25:01

24:56

24:58

25:07

26:20

28:49

30:18

30:51

11:52

5:00

4:59

5:00

5:01

5:16

5:46

6:04

6:10

5:24

Miro eN Kriško (bezčasu - 3./10,0km) na vlastné oči nevidel. Bol z toho zaskočeNý do takej miery, že zabudol utekať, aj fotokamarátovať.

Nedopísal eN, 17. 8. 2017.