Zľava: Natálka&Peťu, laco, eN, David, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

Keby3 story

eNeM 488/058

Bojnice - BOHokruh - 19. 8. 2017

Výsledky

Miro eN Kriško (5:08:02-1./42,2km), notorický cukroholik, sa až panicky vyhýba utekaniu v "brown sugar free" móde. Býva z neho vytočeNý, ako kliešť z rozkroku. Automatický pilot mu odmieta bez cukru dávkovať tempo, čím zmeNí tempografovú Nessie na mrzké zvieratko. Dnes to je beznohý jazvečík, páchajúci rituálnu samovraždu skokom do priepasti.

Rovnaká panika chytá mládeNeca, ak má utekať v daždi. Vyvoláva to rovnaký des, ako utekanie bez kusu cukru. Sokol zmokol, prechladol a zdochol, je vztýčeNý prst, neprehliadnuteľných rozmerov.

1. eN - eNeM488/058 Bojnice, BOHkruh, 19. 8. 2017 (split +31:52)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:32:00

1:03:43

1:37:31

2:13:44

2:52:19

3:32:57

4:15:35

4:56:37

5:16:00

32:00

31:44

33:48

36:13

38:36

40:38

42:38

41:02

19:23

6:24

6:21

6:46

7:15

7:43

8:08

8:32

8:12

8:50

Ak napíšeme, 488/058-mu eNeM edíciu utekal mládeNec v daždi, ako aj v brown sugar free móde, neuveríme, keby to bola nepravda.

Nedopísal eN, 19. 8. 2017.