Zľava: Volvo, Janči, Lukáš, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

eNervy story

eNeM 489/059

Prievidza - LETokruh - 22. 8. 2017

Výsledky

eNervy (bezčasu - -./38,5km) boli dlho jediný utekací, teda presnejšie tečúci partner mládeNca, vrámci 489/59-tej eNeM edície. Necelých 25, zo smeroplatných 27 kôl, tiekli skrz mládeNcov pravobok, lebo

Miro eN Kriško (5:34:51 - 1./42,2km)

1. eN - eNeM489/059 Prievidza, LETkruh, 22. 8. 2017 (split -5:38)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:38:17

1:18:32

1:59:56

2:41:42

3:22:09

4:03:13

4:44:42

5:22:00

5:34:51

38:17

40:15

41:24

41:46

40:27

41:04

41:30

37:17

12:51

7:39

8:03

8:17

8:21

8:05

8:13

8:18

7:27

5:51

na ľavoboku kohokoľvek utekať nedokáže. Nervy mu tiekli z toho, že po 38,5 km utekal osirelý. Mohol si oči vyočiť, na radare sa mu žiadeN zo všetkých spätých s eNeM nezjavil. A to sa špatne beží, to sa špatne dvíha hlava Nessie, ak má byť odmeNou iba nesmeroplatná akcia.

Ján Janči Meszároš (bezčasu - 3./9,6km) naskočil na sklo radaru v hodine 12-tej. eNervy natiekli späť do búdky, nálada sa zlepšila, tempo vzrástlo. Ale tretia postavička do smeroplatnej eNeM partie chýbala.

V tom čase už mala mladá puška, v košulke ŠK Achilles Handlová, odkrúžeNých pár LET kôl. MládeNec ju pozorne monitoroval, lebo mala poteNciál "tretieho do partie". Bežala striedavo rýchlo a voľnejšie, ale stále pre mládeNca príkrym tempom. Dobehnúť ju mohol iba v opačnom smere. Ako dobre, že smer nezmeNil. Asi by ho nedobehol ani vtedy.

Lukáš Pavlíček (bezčasu - 2./10km) sa znenazdajky za Hechtom zvrtol a utekal späť k čiernemu Volvu, v ktorom na letko prifrčal. Kým by mládeNec docupkal k miestu, kde Volvo parkovalo, pravdepodobne by tam už nebolo.

Našťastie, na eN pravoboku operoval Janči. Aj keď v pokročilom štádiu tehoteNstva s netrénovanosťou, je rýchlejší posol, ako eN. Vystrelil k Volvu, oslovil mladú pušku, tá počkala na mládeNeca, sýr a bolo to.

Aby nevznikali šumy, že 20-ročný Lukáš sedlá VOLVO, drahé ako Anča (neutekala), nevraví mu moje. Auto patrí otcovi. Ale keby bolo za prvú figúru v kategórii juniorov v Hornonitrianskej bežeckej lige 2016, moje by mu vravel.

Za odmeNu, že Janči nie razkrát spasil mládeNca, požiadali sme eNeM organizátora, aby mu bolo započítaných aj 5km, ktoré s ním jedeN absolvoval na bicyglíku, po odchode z LETka. Nakoľko to nebol výklus, ale utekanie živšie ako k Volvu, organizátor povolil.

Dlho sa zdalo, že eNeM489/059 mládeNca príliš nerozveselí. Prémia za nezbehnutie z boja je smeroplatná 940/59-ta akcia a nová postavička v zozname všetkých spätých s eNeM. Nevzdávať sa, sa vypláca.

Zapísal eN, 22. 8. 2017.