Zľava: Jožko&Martula, Roďo, Jožo I., Peťu, Janči, eN, Verona, Evka, Janči, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Na koleNá! story

eNeM 492/062

Bojnice - BOHokruh - 31. 8. 2017

Výsledky

Odvekú pyrotechnickú dilemu, červeNý, alebo modrý?, riešil mládeNec odstrihnutím červeNého od modrého. Keby bol býval držal hubu, miesto klieští, tempografové kábliky by sa prekrývali po celej ich dĺžke, teda až po eNeM492/062 mierečnú métu, lebo modrý drôtik,

Ján Meszároš (bezčasu - 2./15,0km), alias Janči, je diktátor, utekajúci konzumeNtovi tempa iba vtedy, ak je k tomu výslovne vyzvaný. A práve toto je výslovne vyzývavý prípad.

2. Janči - eNeM492/062 

nábeh

5km

10km

12,195

 

3:58:42

4:27:40

4:38:23

 

31:15

28:57

10:43

 

6:15

5:47

4:53

2. eN - eNeM492/062 Bojnice, BOHkruh, 31. 8. 2017 (split -14:26)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:34:30

1:09:17

1:44:35

2:19:00

2:53:25

3:27:27

3:58:42

4:27:40

4:39:10

34:30

34:47

35:17

34:26

34:25

34:02

31:15

28:57

11:30

6:54

6:57

7:03

6:53

6:53

6:48

6:15

5:47

5:15

Miro eN Kriško (4:39:10 - 1./42,2km), alias červeNý káblik, sa zmieta v ťažkých záchvatoch prokrastinácie, teda v odkladaní povinností na neskôr. Zbieranie maratónov mal kedysi za zábavu, nie povinnosť, ktorú by odkladal.  Čo bolo, bolo. Terasky sa mu zábava stala povinnosťou a to je špatné.

Štart eNeM492/062 bol vyhláseNý na 13-tu hodinu. MládeNec štartoval až o 14:45, lebo 105 minút zápasil s démonom leNivosti. Našťastie sa z jaskyne vykotúľal a na BOHokruhu sa vyskytol. Tri kauzy pred tým také šťastie nemal.

Nesmeroplatné eveNty geNerujú zástupy s eNeM spätých postavičiek, ktoré neslobodno zhodiť zo stola a šmahom ruky ich vymazať z eNeM histórie. Patria na orloj, aby "Historie nezapomněla".

Martula & Jožko Kramárikovci, Roďo Rybanský, Jožo Ištok a Peťu Jurík mládeNca na tvári miesta hľadali, ale nebolo im súdeNé, pozrieť mu do prokrastinačných očí.

Janči to dokázal. Napriek tomu, že nevie na nete objaviť eNeM oznamy. Na BOHokruh sa vybral naslepo a bingo! Našiel mládeNca tucet kôl pred fajrontom. Zaujal miesto na eN pravoboku, aby referoval, ako plnil úlohu, ktorú dostal počas eNeM491/061. Znela:

Janči váhal, či ta ísť "tučný" a unavený po "solivar" utekaní? Rozkaz eN znel imperatívne, Rozhodne tam choď! Janči šiel, videl, zvíťazil. Úlohu zvládol lepšie, ako očakával "imperátor", ale aj on sám.

Jančiho nohy, rozbláznené úspešnou oslavou, začali dvíhať červeNý tempograf skôr, ako obvykle. Ale ak sú kocky hodeNé, načim hrať s tým, čo padlo.

Päť kôl pred koncom musel mládeNec Jančiho hamovať, lebo by nedokázal zrýchliť v posledných dvoch. Keď mu povedal, nech už na spomaleNca nečaká, v priebehu cca 1500 m utiekol 47 o sekúnd. Bez eN závažia na nohách by na BOHokruhu utekal rýchlejšie, ako na oslave SNP.

LeNže Jančiho referát z Ráztočna mal chybu. Nebol ukotveNý v čase. Janči nemá v počítacom stroji EXCEL, výsledky z Ráztočna si doma otvoriť nedokázal. Neprávom z toho viní Windows. Za obetavosť pri udavačskej práci, mu jedeN výsledky preklopili do txt/htm.

A pohani na orloji šli do kolieN. To aby Jančiho oko našlo Nástenku, túto story a hlavne, aby uvidelo v čase ukotveNé Ráztočno. Keď sa už mládeNec so záležitosťou podmierečného vzrastu raz papral, nech to teda má aj nejaký dva zmysel.

Verona Takáčová (bezčasu - 2./1,1km) a

Evka Nikmonová  (bezčasu - 2./1,1km) so psíkom, sú dvojbodkou za utekaním mládeNca po 943/62 akciu, ako i za biednym augustom.

Zapísal eN, 31. 8. 2017.