Zľava: Peťu, eN, Pavel, Allan, Roďo, Laco, Janči, BOH vizážista, eN.

foto: CanoneN Samo Spúšť.

Vizáž story

eNeM 494/064

Bojnice - BOHokruh - 5. 9. 2017

Výsledky

Ako prvý, alebo druhý po mládeNcovi, dokvitol na BOHokruh

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 2. / 2,5km). Jeho vizáž nekorešpondovala s teplotnou krivkou, ktorú generuje SHMÚ na neďalekom LETku. Bol za hyperhidrosistu, teda dopotený, ako keby kronika "žhavého léta" bola furt na prvom programe sna.

Nadmerne sa potil už na Pyšnom maratóne v Bystrici, včera, aj dnes, hoci nadmernú únavu nepociťuje. Inak by mládeNcovho automatického pilota v tretej sekcii tempografu nevyrušil. Príčina môže byť...

Pavel OpáleNý (bezčasu - 7. / 1,1km), alias Rýchlonožka, prefrčal skrz BOHokruh čoby tretí do eNeM smeroplatnej partie. Tesne po odchode Peťua. Nakoľko sa im ich trajektórie sčasti kryjú. Je možné, že vizuálny kontakt mimo BOHokruh mali.

Allan Ruttkay (bezčasu - 4. / 7,7km) je s eNeM spätá kométa. Prilieta za obligátnou dávkou a obligátne odlieta bez fotodokumeNtačnej stopy. Kto neverí, nech tam beží. Možno kométu "spatří".

Laco Brezáni (bezčasu - 3. / 10,0km), čoby piaty, vymákol mládeNca sedem kôl pred koncom opusu. Jeho vizáž nemala chybu. Krikľavo žltý kabátik, ktorý mu ku*evsky pristane, si ale vyzliekol, lebo mu v ňom bolo teplo. Vizáž tým neutrpela. Práve naopak. Ukázal najautentickejšiu mierečnú košulku, aká je na Zemeploche "k dostání". Athens Authentic marathon! Mal ju na sebe razkrát a Malorka už čaká v rade. Nestíha košulky drať svetobežník jakýska!

Ján Meszároš (bezčasu - 4. / 7,7km) sa k mládeNecovi a Lacovi pridal päť kôl pred koncom. Teda, šesť kôl pred eN koncom a sedem kôl pred koncom Laca i jeho. MládeNec dal kilák navyše, pre podmierečného ČéČeho.

2. Janči - eNeM493 

 

5km

7,195

 

4:41:31

4:52:20

 

31:18

10:49

 

6:16

4:56

2. eN - eNeM494/064 Bojnice, BOHkruh, 5. 9. 2017 (split -7:10)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:50

1:11:48

1:46:40

2:22:02

2:58:46

3:34:44

4:10:13

4:41:31

4:53:08

35:50

35:58

34:53

35:22

36:44

35:58

35:29

31:18

11:37

7:10

7:12

6:59

7:04

7:21

7:12

7:06

6:16

5:18

Janči a Laco dali ešte jedno kolo, kým sa mládeNec,

Miro eN Kriško (4:53:08 - 1./42,2km) prezliekol do suchého a čoby tré eNeM braté BOHokruh opustili. Oni utekajúc, mládeNec na bicyglíku.

Nedopísal eN, 5. 9. 2017.