Zľava: Peťu, Pavel, Peťu, eN. foto: CanoneN Samo Spúšť.

SamoŠkrty story

eNeM 495/065

Bojnice - BOHokruh - 7. 9. 2017

Výsledky

Stáva sa zriedka, aby na orloji účinkoval mládeNec

Miro eN Kriško (4:56:04 - 1./42,2km) iba razkrát. Ešte zriedkavejšie, že

1. eN - eNeM495/065 Bojnice, BOHkruh, 7. 9. 2017 (split -5:27)

5km

10km

15km

20km

25km

30km

35km

40km

42195

0:35:47

1:11:09

1:46:02

2:22:44

2:59:20

3:35:29

4:10:42

4:40:27

4:56:04

35:47

35:22

34:54

36:41

36:36

36:09

35:13

29:45

15:37

7:09

7:04

6:59

7:20

7:19

7:14

7:03

5:57

7:07

ktosi zo Zoznamu všetkých spätých s eNeM, sa na orloji zjaví viackrát, ako mládeNec. V rámci úzkoprsého eNeM495/065 orloja, sa to stalo.

Peter Peťu Jurík (bezčasu - 2. / 3,3km) je dvojjediný, lebo Samo Spúšť v CanoneNovi je eNpatickejší, ako mládeNec. Všimol si Peťu zápal pre eNeM záležitosť. Stlačil spúšť po dvoch, nie po obligátnych desiatich sekundách. Spáchal tým špičkový záber pomalého mládeNca.

Peťu vyzvedal, ako je na tom mládeNec, z titulu smeroplatnosti. Keby vycítil náznak obáv, bol by sa schopný vrátiť s výživovou poradkyňou Natálkou. Zatiaľ sme iba dvaja. Ale segra AleNka mi o chvíľu prinesie BrownSugar, takže ma zosmeroplatní, rozptyľoval obavy mládeNec a Peťu po troch kolách pokračoval v kurze do domovského prístavu.

Po dlhšej chvíli ako v utorok, prelietol na BOHokruh

Pavel Opálený (bezčasu - 3. / 1,1km). Zišlo by sa aktualizovať vzhľad vlasatice Rýchlonožka. Trajektóriu má stále rovnakú, ale vo vlasoch pribudlo výrazne viac striebra, ako mávala v predošlých sezónach.

A mládeNec začal byť nervózny. Segra AleNka nikde! Z kotolne bolo počuť nahnevané hlasy. Závisláci sa dožadovali dávky cukru. LeN či sa jej čosi nestalo, maľoval mládeNec Čerta na steNu, kde má poznačeNé, že AleNka plní dohody bezvýhradne.

Nervozita mládeNca rástla priamoúmerne s inteNzitou vzbury v kotolni. Dospela až do bodu, ktorý ho vyhnal z BOHokruhu za dílerom s hnedým cukrom. Keď sa vrátil, pohoda, s ktorou dovtedy utekal, bola v prdeli. Na letovú hladinu, opusteNú pred vzburou, sa vrátiť nedarilo.

Úzkoprsý orloj eNeM495/065 edície by bol širokouholnejší, keby sa dve prikvitnuvšie postavičky nesamovyškrtli zo Zoznamu všetkých s eNeM spätých. Jedna z dôvodov svetonázorových, druhá, (priniesla pozdrav mládeNcovi od Vilka Nováka Dokopcabežného), že vraj pre mládeNcovo dobro. Dobro, ako bozky s kobrou. Obráťme list.

Vyškrtnuvší sa pár krúžil na BOHokruhu dlho. MládeNca, bojujúceho s utekacou nemohúcnosťou, podchvíľou predbiehal. Keď došlo na ostatné dve sekcie tempografu, teda sedem kôl pred cieľom, mládeNec sa pokúsil zrýchliť. Na prekvapenie, sa to päť kôl darilo.

Škoda, že ostatné dve kolá osirel. Škrt duo BOHokruh opustilo. S ním sa vytratil aj kresliaci taleNt mládeNca. Tak mrzkú Nessie, ktorá ako by z oka vypadla lúčnemu konýkovi, kreslieva  výnimočne.

Ešteže umelecký dojem zo zvieratka neumeNšil smeroplatnosť akcie 946/65. Ale celkový dojem mládeNca bol rozpačitý až do chvíle, keď v Tesku zistil, že segra žije! Blízke stretnutie AleNka druhu ozrejmilo, že na Cola pakt zabudla, ako na Smrť.

V porovnaní s eNnásobne častejším zlyhaním, keď Cola na tvári miesta bola, ale abseNtoval mládeNec, sa jedná o kozmetickú úpravu skóre. Takže všetko je OK. Teda až na tie samoškrty.

Zapísal eN, 7. 9. 2017.